DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Erasmus+ KA3


Erasmus+ KA3 'Avrupa Gençleri Birlikte' adlı proje teklif çağrısı (European Youth Together 2020 Call EACEA/10/2020) yayınlanmıştır.

 

Erasmus+ 'Avrupa Gençleri Birlikte' teklif çağrısı, gençlerin Avrupa sivil yaşamına katılımının yanı sıra sınır ötesi değişim ve hareketlilik faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 

'Avrupa Gençleri Birlikte', beş farklı uygun Erasmus+ Program ülkesinden en az beş gençlik kuruluşunun katılımıyla, AB ile ilgili fikirlerini paylaşmak, daha geniş gençlik katılımını teşvik etmek ve Avrupa vatandaşlığı duygusunu güçlendirmeye yönelik girişimlere destek verecektir.

 

Girişimler, Avrupa’nın farklı coğrafyalarındaki ​​gençleri bir araya getirerek gençlerin kapsayıcı katılımına ilişkin zorluklarla mücadele etmesi ve özellikle de COVID-19 salgını ile ortaya çıkan zorlukları ve ortak çözüm önerilerini ele almalıdır.

 

'Avrupa Gençleri Birlikte' projeleri, Avrupa çapında (Erasmus + Program ülkeleri) gençlerle yakın işbirliği içinde yürütülecek bölgesel ortaklıkları teşvik eden iletişim ve işbirliği ağları oluşturmayı hedefliyor.

 

Bu ağlar fiziksel veya çevrimiçi olarak hareketlilik faaliyetleri düzenleyebilir, gençlik liderleri için eğitimler verebilir, gençlerin birlikte proje hazırlamasını teşvik edebilir. 

 

Projeler,   2019-2027 AB Gençlik Stratejisi’nde yer alan 'Kapsayıcı Toplumlar''Bilgi ve Yapıcı Diyalog' ve 'Sürdürülebilir ve Yeşil Avrupa' tematik önceliklerini teşvik etmelidir.

 

Ayrıca, yakın zamanda ortaya çıkan COVID-19 salgınının olumsuz sosyal-ekonomik etkilerini azaltmak için özellikle  gençlik sektörünün Corona virüsü krizi sonrası düzelmeyle başa çıkabilmesine dair özel tedbirler ve kapasite geliştirme çalışmaları  konu edilebilmektedir.

 

Bu doğrultuda, gençlik ağları dijital beceriler ve yeşil yaşam tarzlarıyla ilgili zorluklarla mücadeleyle uyumlu dayanışmayı ve kapsayıcılığı düzenleme yollarını düşünerek tasarlayabilirler.

 

Detaylı bilgi için : https://www.ab.gov.tr/52011.html
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN