BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Enerji ve Madencilik

Kilis’te elektrik üretimi gerçekleşmemektedir. İl sınırları içerisinde herhangi bir elektrik üretim tesisi ( hidroelektrik veya termik santral) bulunmamaktadır.

 

Kişi başına elektrik tüketimi ise 1.137 kWh olarak gerçekleşmiştir.

 

Elektrik tüketiminin sektörel dağılımına bakıldığında, Kilis’in toplam enerji tüketiminin büyük payını mesken ve sanayi işletmelerinde kullandığı görülmektedir. 2012 yılı elektrik tüketiminin % 38’i meskenlerde kullanılırken yapılırken, %19,7’si sanayide, % 10,7’si ticarethanelerde, %10,7’si resmi dairelerde, %7,8’i tarımsal sulamada, %3,9’u sokak aydınlatmada kullanılmıştır.

 

Kilis İli Maden Kaynakları

İl maden kaynakları bakımından çok zengin potansiyele sahip değildir. İl ve yakın çevresinde fosfat, manganez ve demir oluşumlarına rastlanmış olup bunlar Musabeyli ilçesinde yer almaktadır. İldeki fosfat yatakları glokoni tipi sedimanter yataklar olup Boğazkerim ve Fericek yörelerindeki fosfat sahalarında %3,40-13 P2O5 tenörlü 20.970.750 görünür+muhtemel rezerv tespit edilmiştir. Yataklar geçmiş yıllarda işletilmiştir. Musabeyli Dostallı, Karabolluk demir yatağında ortalama %47 Fe, %20,1 SiO2 içerikli 103.000 ton görünür+muhtemel rezerv belirlenmiştir. İl genelinde çok sayıda manganez yatak ve zuhurları bulunmaktadır. %Mn içerikleri 13 ile 49 arasında değişen bu yatak ve zuhurların toplam görünür+muhtemel rezervi 330.230 tondur.

 

Fosfat (P)

Kilis-Boğazkerim, Fericek Glokonili Fosfat Sahası

Tenör : %3,40-13 P2O5

Rezerv : 17.471.750 ton görünür+muhtemel rezerv (Fericek sahası). 3.500.000 ton potansiyel rezerv (Boğazkerim sahası) mevcuttur. Boğazkerim sahası geçmiş yıllarda işletilmiştir.

                                                

Demir (Fe)

Musabeyli-Dostallı, Karabolluk

Tenör : %47 Fe, %20.1 SiO2

Rezerv : 103.000 ton görünür+muhtemel rezerv.

 

Manganez (Mn)

Musabeyli-Dostallı, Y. Kalecik, Kocamustafapaşa, Karadut, Burunsuzlar, Beleken ve Kale Mah. Sahaları

Tenör : %13-49 Mn

Rezerv : 330.230 ton görünür+muhtemel rezerv.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN