Enerji ve Madencilik

Kilis ili yeraltı maden kaynakları bakımından oldukça fakir durumdadır. Kilis Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü verilerine göre, il merkeze bağlı Yanan Köy civarında TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) tarafından günde 10 varil petrol üretimi yapılmaktadır. Ayrıca Musabeyli ilçesinde fosfat, manganez ve oluşumlarına rastlanmış olup yataklarda üretim yapılmaktadır. Bunun yanında, ilde kil, kaolin ve taş ocaklarında mucur üretimi yapılmaktadır.

 

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, sahip olduğu potansiyel ve kullanım kolaylığı ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha kolay bir şekilde yaygınlaşabilecek bir fırsata sahiptir. Yıllık yaklaşık olarak ortalama 2.975 saat güneşlenme süresine sahip olan Kilis bu potansiyeli ile Türkiye'de önde gelen iller arasında yer almaktadır.

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir. Özellikle 1970’lerden sonra gelişen güneş enerjisini kullanabilme teknolojisi sayesinde güneş enerjisi sistemleri maliyet açısından düşme göstermiş ve bugün yaygın olarak kullanılabilmektedir. Bugün güneş enerjisinden su ısıtma yönteminin olmasının yanında fotovoltaik pillerle güneş enerjisinden elektrik üretimi de oldukça yaygınlaşmıştır.

2018 yılı itibarıyla, Kilis'in elektrik santrali kurulu gücü 8 MW'dır. Toplam 5 adet elektrik enerji santrali bulunan Kilis'teki elektrik santralleri yıllık yaklaşık 11 GW elektrik üretimi yapmaktadır. Bu duruma ek olarak, toplam kurulu gücü 13,86 olan 5 adet elektrik enerji santrali yapım aşamasındadır.

 

Kilis İli Maden Kaynakları

Kilis maden kaynakları bakımından çok zengin potansiyele sahip değildir. İl ve yakın çevresinde fosfat, manganez ve demir oluşumlarına rastlanmış olup bunlar Musabeyli ilçesinde yer almaktadır. İldeki fosfat yatakları glokoni tipi sedimanter yataklar olup Boğazkerim ve Fericek yörelerindeki fosfat sahalarında %3,40-13 P2O5 tenörlü 20.970.750 görünür+muhtemel rezerv tespit edilmiştir. Yataklar geçmiş yıllarda işletilmiştir. Musabeyli Dostallı, Karabolluk demir yatağında ortalama %47 Fe, %20,1 SiO2 içerikli 103.000 ton görünür+muhtemel rezerv belirlenmiştir. İl genelinde çok sayıda manganez yatak ve zuhurları bulunmaktadır. %Mn içerikleri 13 ile 49 arasında değişen bu yatak ve zuhurların toplam görünür+muhtemel rezervi 330.230 tondur.

Fosfat (P)

Kilis-Boğazkerim, Fericek Glokonili Fosfat Sahası

Tenör : %3,40-13 P2O5

Rezerv : 17.471.750 ton görünür+muhtemel rezerv (Fericek sahası). 3.500.000 ton potansiyel rezerv (Boğazkerim sahası) mevcuttur. Boğazkerim sahası geçmiş yıllarda işletilmiştir.

Demir (Fe)

Musabeyli-Dostallı, Karabolluk

Tenör : %47 Fe, %20.1 SiO2

Rezerv : 103.000 ton görünür+muhtemel rezerv.

Manganez (Mn)

Musabeyli-Dostallı, Y. Kalecik, Kocamustafapaşa, Karadut, Burunsuzlar, Beleken ve Kale Mah. Sahaları

Tenör : %13-49 Mn

Rezerv : 330.230 ton görünür+muhtemel rezerv.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN