BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Enerji ve Madencilik

ENERJİ 

Enerji üretimin önemli kaynaklarından birisidir. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile devlet enerji yatırımlarında on yıllık alım garantisi vermiş, birçok alanda kolaylıklar sağlamıştır. Günümüzde üreticiler enerji maliyetlerini düşürmek üzere tüm yatırımlarında enerji tasarrufu ve kazanımı gibi konuları da gözetmektedir. Adıyaman ili özellikle hidro enerji, güneş, rüzgâr ve biyokütle alanında yatırımcılara zengin imkanlar sunmaktadır.

GÜNEŞ ENERJİSİ

Adıyaman ilinde oldukça yüksek güneş enerjisi potansiyeli bulunmakta olup kuzey kesimlere gidildikçe bu potansiyel artmaktadır.  Güneşlenme süresi grafiğine bakıldığında Adıyaman'ın ortalama güneşlenme süresinin 12,25 saat ile en fazla Temmuz ayında, en az ise 4,01 saat ile Aralık ayında gerçekleştiği görülmektedir. Yıllık ortalama güneşlenme süresi ise 8,11 saattir.

Adıyaman İli Aylık Güneşlenme Süreleri

Aylar Güneşlenme Süresi(saat)
Ocak 4,51
Şubat 5,49
Mart 6,74
Nisan 8,08
Mayıs 9.70
Haziran 11,78
Temmuz 11,25
Ağustos 11,52
Eylül 10,17
Ekim 7,56
Kasım 5.56
Aralık 4,01

 

 Adıyaman ili toplam güneş radyasyonun en çok olduğu ay Haziran ayıdır. Adıyaman gerek güneşlenme süresi gerekse güneş radyasyonu ortalamalarında Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye geneli toplam güneş radyasyonu Haziran ayında 6,57 kWh/m2–gün iken Adıyaman ilinde 6,82 kWh/m2–gün olarak gerçekleşmektedir.

Adıyaman Günlük Güneş Radyasyonu(kwh/m2-gün)

 Aylar Güneş Radyasyonu
Ocak  1,95
Şubat  2,51
Mart  4,16
Nisan  5,15
Mayıs  6,23
Haziran  6,82
Temmuz  6,64
Ağustos  5,97
Eylül  5,06
Ekim 3,80
Kasım 2,40
Aralık 1,80

 

 RÜZGAR

Adıyaman’da hakim rüzgarlar kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatı istikametindedir ve ildeki ortalama rüzgar hızı 2,4 m/sn’dir. Adıyaman Sincik ilçesinde 2013 yılında işletmeye açılan 11 adet rüzgar türbininden oluşan proje, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim projesi olma özelliğine sahiptir.

BİYOKÜTLE

Biyogaz; gübre, bitkisel atık ve benzeri organik atıkların oksijensiz ortamda fermente olması sonucu meydana gelen yanıcı bir gazdır. Biyomas ise, bitkisel ürünlerin, hayvan ve orman atıklarının, şehir ve endüstri atıklarının çevirimi yoluyla enerji elde edilmesi olarak ifade edilmektedir. Biyogazın ısı değeri bileşimindeki metan oranına bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 4700-6000 kcal/m3 kadardır. Bu nedenle ısınma, aydınlatma ve su ısıtılması gibi amaçlarla kolaylıkla kullanılabilen temel enerji kaynaklarına alternatif olabilecek bir enerji kaynağıdır.

Adıyaman ilinde biyogazdan yararlanılmamakta, biyomasdan ise kırsal alanlarda az miktarda yararlanıldığı görülmektedir. Örneğin, ceviz kabuğu, çiğit ve mısır atıkları ısınmada kullanılırken, köylerde hayvan gübresi tezek olarak ısınmada kullanılmaktadır

PETROL

Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yapılan arama çalışmaları, ilin Türkiye genelinde mevcut petrol rezervleri bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğu göstermektedir. İldeki petrol çalışmalarına 1960’lı yıllarda başlanmış olup, arama ve üretim çalışmaları neticesinde TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı sahalarda toplam 953.411 bin varil petrol rezervi bulunduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde sahalarda bulunan 229 kuyudan ham petrol üretimi gerçekleşmektedir. Türkiye’de üretilen petrolün %19,9’luk gibi büyük bir bölümü Adıyaman topraklarından çıkarılmaktadır.

 

MADENCİLİK

Adıyaman Maden kaynakları bakımından zengin bir ildir. Adıyaman ili ve yakın çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda endüstriyel hammadde ve metalik maden rezervlerine rastlanmıştır. Metalik madenlerden bakır rezervleri Çelikhan-Karlık ve Gerger ilçelerinde mevcuttur. Çelikhan ilçesinin Bulam-Pınarbaşı mevkisinde demir cevheri bulunmaktadır. Ancak tenörün düşük olması ve fosfat içermesi nedeniyle işletilmemektedir. İlde birçok manganez rezervi mevcuttur. Bunlardan en önemlileri Tut-Meryemuşağı, Gölbaşı-Yumaklıcerit ile Çelikköy ve Merkez-Küçükhacivert sahalarındaki rezervlerdir. Endüstriyel hammadde kaynakları olarak çimento hammaddeleri, barit, tuğla-kiremit ve fosfat bulunmaktadır. Çimento hammaddesi bakımından Adıyaman-Merkez önemli bir yere sahip olup, burada orta kalitede rezerv mevcuttur.

Adıyaman-Merkez’de aynı zamanda kireçtaşı, marn ve kil rezervi, jeolojik tuğla-kiremit rezervi vardır. Besni ilçesinde barit, Tut ilçesinde fosfat rezervine rastlanmaktadır. İl sınırları içerisinde gerçekleştirilen kömür arama çalışmaları sonucunda Gölbaşı-Harmanlı sahasında linyit rezervi tespit edilmiştir. İl ve çevresinde yapılan çalışmalarda fosfat, manganez ve demir rezervleri tespit edilmiştir. Var olan yataklar geçmiş yıllarda işletilmiştir. İl çevresinde çok sayıda mangan yatak ve zuhurları bulunmaktadır.

 

MADENİN BULUNDUĞU   YER

MADENİN ÇEŞİDİ

Çelikhan- Çinçindere

Bakır

Çelikhan-Karlık Küran

Bakır

Çelikhan-bulam

Demir

Çelikhan-Küre Köyü

Demir

Gölbaşı-Meryemuşağı

Manganez

Merkez-Küçük hacıvert

Manganez

Besni-Belveren-çelikderesi mevkii

Manganez

Besni-Belveren-Çelik Köyü

Manganez

Dut-Gömükhan

Manganez

Besni-İnişdere

Fosfat

Besni-Tut Köyü

Fosfat

Çelikhan-Bulam

Fosfat

Gölbaşı-Pervari-Pembeğli Köyü

Fosfat

Heyik

Fosfat

Palanlı

Fosfat

Kerkişin

Fosfat

Besni-Bekirbey

Fosfat

Besni-Uzunköy

Fosfat

Merkez-BüyükKavaklı

Tuğla-Kiremit hammaddeleri(Kil)

Samsat-Kızılpınar ve zorha Bayırı

Tuğla-Kiremit Hammaddeleri(Kil)

Kâhta-çınarcık ve kıraç

Tuğla-Kiremit Hammaddeleri(kil)

Gölbaşı-Göksu Alüvyonlar

Tuğla-Kiremit Hammaddeleri(Kil)

Gölbaşı

Tuğla-Kiremit Hammaddeleri (Kil)

Gölbaşı-Pervari-Akyer Mevkii

Kömür  

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN