BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Eğitim

 

Adıyaman ilinde okuma yazma bilmeyen nüfus son dört yıl içerisinde azalma göstermiştir. Okuma yazma bilmeyen nüfusun %81,8’lik oranını kadın nüfusu, %18,2’lik oranını erkek nüfusu oluşturmaktadır. Okuma yazma bilmeyen nüfus 65 yaş ve üzerinde yoğunlaşmaktadır.

İlimizdeki okullaşma oranı oldukça iyi yerlerde olmasına rağmen aşağıdaki nüfus eğitim durumu tablosu incelendiğinde okuma/yazma bilen nüfus sıralamasında ilimiz Türkiye’deki iller sıralamasında alt sıralardadır.

 

Yıl

2010

2011

2012

2013

Okuma Yazma Bilmeyen

54.247

50.006

40.787

39.496

Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen

130.681

129.422

131.459

129.338

İlkokul Mezunu

98.957

92.860

98.496

96.615

İlköğretim Mezunu

101.997

113.450

119.045

120.358

Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu

18.978

16.322

16.840

16.647

Lise veya Dengi Okul Mezunu

71.552

76.331

77.625

77.191

Yüksekokul veya Fakülte Mezunu

19.643

25.339

29.650

36.082

Yükseklisans Mezunu

894

1.005

1.085

1.453

Doktora Mezunu

286

353

364

459

Bilinmeyen

19.077

14.934

6.718

6.592

Toplam

516.312

520.022

522.069

524.231

 

Adıyaman ili okullaşma oranına bakıldığında, 2014 yılı ilkokul okullaşma oranı %101,9, ortaokul okullaşma oranı % 106,1 dir. Bu oranlar Türkiye ortalamasına benzerlik gösterirken; %109,5 oranla Adıyaman ilinin lise okullaşma oranı, ortalamanın üzerindedir.

 

Okullaşma Oranı (%)

2012-2013

2013-2014

2014-2015

İlkokul

107,92

112,16

101,85

Ortaokul

107,58

108,51

106,11

Lise

96,65

104,15

109,53

 

Adıyaman’da bulunan okulların %43,8’i ilkokul, %28,4’ü okul öncesi, %8,2’si mesleki ve teknik liselerini de içeren lise, %19,6’sı ortaokul kurumlarında hizmet vermektedir. Adıyaman’da öğrencilerin %31’i ilkokul, %29,4’ü ortaokul, %33,6’sı lise, %6’sı okul öncesi kurumlarda eğitim görmektedir. İldeki öğretmenlerin %32,2’si ilkokulda, %28,8’i liselerde, %32,5’i ortaokulda ve %6,5’i okul öncesi kurumlarda görev yapmaktadır.

2014 Yılı Eğitim Durumu

Okul Öncesi Eğitim

İlkokul

Ortaokul

Lise

Okul Sayısı

300

462

207

86

Öğrenci Sayısı

10.024

51.812

49.201

56.253

Öğretmen Sayısı

606

3.025

3.048

2.707

 

 

2006 yılında kurulan Adıyaman Üniversitesi’nin 2014 yılı itibariyle 24 profesör doktor, 41 doçent doktor, 159 yardımcı doçent doktor, 117 öğretim görevlisi, 92 araştırma görevlisi, 10 uzman ve 25 okutman olmak üzere 468 akademik personel ve yaklaşık 18 bin öğrencisi mevcuttur. Adıyaman Üniversitesi’nde şu an faaliyette olan birimlerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

Akademik   Birimler

 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Teknoloji Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İslami İlimler Fakültesi
 • Turizm Fakültesi
 • Sağlık Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Devlet Konservatuarı
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Besni Meslek Yüksekokulu
 • Kahta Meslek Yüksekokulu
 • Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

 

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN