BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu

Eğitim

TÜİK 2018 yılı eğitim verilerine göre, 6 yaş ve üzeri nüfus toplamı üzerinden okuryazar oranı; Türkiye’de %96,97 iken TRC1 Bölgesi’nde %95,91, Adıyaman’da %93,84’dir. TRC1 Bölgesi ve Adıyaman’da okuryazar oranı Türkiye ortalamasının altındadır.

Okullaşma oranı TÜİK 2018 verilerine göre, okul öncesi okullaşma oranı Türkiye ortalaması %68,30 iken,  Adıyaman ortalaması %83,60 olarak gerçekleşmiştir. Adıyaman okul öncesi okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. 2023 Eğitim Vizyonu - Erken Çocukluk Eğitimi göz önünde bulundurulduğunda ve okul öncesi eğitimin önemi giderek arttığından dolayı Adıyaman okul öncesi okullaşma kapsamında avantajlı durumdadır. Okullaşma oranı, meslek ve teknik ortaöğretimde okullaşma ve ortaokulda okullaşma oranı hariç Türkiye ortalamasının altındadır.

Tablo 1:Okur Yazar ve Okullaşma Oranı, 2018

Göstergeler

Türkiye (%)

TRC1 Bölgesi (%)

Adıyaman (%)

Okur Yazar Oranı (6 yaş ve üzeri)

96,97

95,91

93,84

Okul Öncesi Okullaşma (5 yaş ve üzeri)

68,30

65,09

83,60

İlköğretimde Okullaşma

96,05

96,63

95,79

İlkokulda Okullaşma Oranı

91,92

92,99

91,70

Ortaokulda Okullaşma Oranı

93,64

93,87

93,89

Ortaöğretimde Okullaşma Oranı

84,20

79,34

82,90

Genel Ortaöğretim

44,57

43,97

39,54

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

39,63

35,37

43,36

Kaynak: TÜİK

Yükseköğretim düzeyinde eğitim verileri incelendiğinde, ön lisans ve lisans öğrenci sayısı Türkiye’de 7.250.129 olmakla birlikte, bu sayısının %1,03’ü TRC1 Bölgesi’ne, %0,27’si Adıyaman’a aittir.

Tablo 2: 15+ Bitirilen Eğitim Düzeyi, 2018 (%)

Eğitim Düzeyi

Türkiye

TRC1 Bölgesi

Adıyaman

İlkokul

22,8

21,8

20,9

İlköğretim

15,5

22,6

19,5

Ortaokul veya Dengi

15,2

18,4

18,3

Lise veya Dengi

25,9

22,0

24,4

Ön Lisans ve Lisans

1,4

0,8

0,9

Yüksekokul veya Fakülte

17,1

13,2

14,8

Yüksek Lisans

1,7

1,1

1,0

Doktora

0,4

0,2

0,2

Kaynak: TÜİKINVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN