BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Eğitim

Tablo 1 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı (2014-2015)

 

İlköğretim

Ortaöğretim

Meslek ve Teknik Eğitim

Gaziantep

38

39

42

TRC1

30

31

32

Türkiye

27

28

29

Kaynak: MEB, TÜİK

 

Tablo 2. Gaziantep İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2003)

 

Eğitim Sektörü Gelişmişlik Sıralaması

Gaziantep

53

TRC1

16

Kaynak: SEGE, 2003

 

 

Tablo 3. Eğitim Verileri

 

 

Okuma yazma bilmeyen

 

İlkokul mezunu

 

İlköğretim mezunu

Ortaokul veya dengi okul mezunu

Lise veya dengi okul mezunu

 

Yüksekokul veya fakülte mezunu

 

Yüksek lisans mezunu

 

Doktora mezunu

Gaziantep

69.132

307.027

382.219

50.518

193.174

97.459

6.358

1.794

Kaynak: TÜİK, 2013

 

 

Tablo 4. Okullaşma Oranları

 

Okul Öncesi Okullaşma Oranı (3-5 yaş)

 

İlköğretim Okullaşma Oranı

 

Ortaöğretim Okullaşma Oranı

Mesleki ve Teknik Liseler Okullaşma Oranı

Yıl

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2012-2013

Gaziantep

27,71

97,90

70,83

36,72

Kaynak: TÜİK, 2014-2015

  

 

Tablo 5. Gaziantep Üniversite Verileri

 

 

 

Üniversite sayısı

 

 

Öğretim Elemanı Sayısı

 

 

Öğretim Elemanı Sayısı /Nüfus

 

 

Öğrenci Sayısı

 Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

GAZİANTEP

1 devlet

3 vakıf

1.310

1

41.310

31,53

 

 

Gaziantep’te üçü vakıf, biri devlet olmak üzere toplam 4 adet üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler, bünyesindeki kurumsal yapılarıyla (Teknopark, TEKMER, Bilim, Teknoloji ve Araştırma Merkezi, GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürdürülebilir Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Sanayi İşbirliği Merkezi, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi vb.) ve ders müfredatlarıyla şehrin sanayi, tarım, ticaret ve turizm yapısına cevap verebilecek niteliktedir ve üniversite-sanayi işbirliğinde bölgedeki diğer üniversitelere öncülük etmektedir. Mevcut durumda 40.000’den fazla öğrenci yüksek öğrenimini Gaziantep’te sürdürürken Ortadoğu’ya yakın olması nedeniyle bu öğrencilerin 1.000’i aşkın sayıdaki kısmı yabancı uyrukludur. Ayrıca, OSB bünyesindeki Meslek Yüksek Okulu ile çeşitli sektörler için mesleki programlar uygulanmaktadır. Buradan mezun olan öğrenciler sanayinin ara eleman ihtiyacını gidermektedir.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN