Eğitim

EĞİTİM

Tablo 1: Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı, 2018

İlköğretim

Ortaöğretim

Gaziantep

23

35

TRC1 Bölgesi

29

23

Türkiye

24

20

Kaynak: MEB, TÜİK

Tablo 2: Gaziantep’in Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, 2019

 

Eğitim Sektörü Gelişmişlik Sıralaması

Gaziantep

30

TRC1 Bölgesi

16

Kaynak: SEGE

Tablo 3: Gaziantep Eğitim Verileri

 

Okuma Yazma Bilmeyen

İlkokul Mezunu

İlköğretim Mezunu

Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu

Lise veya Dengi Okul Mezunu

Yüksekokul veya Fakülte Mezunu

Yüksek Lisans Mezunu

Doktora Mezunu

Gaziantep

59.669

272.713

286.498

225.107

257.767

153.954

13.828

2.417

Kaynak: TÜİK, 2019

Tablo 4: Gaziantep Okullaşma Oranları, 2017-2018

 

Okul Öncesi Okullaşma Oranı (5 yaş)

 

İlköğretim Okullaşma Oranı

Ortaöğretim Okullaşma Oranı

Mesleki ve Teknik Liseler Okullaşma Oranı

Yıl

2016-2017

2017-2018

2018

2016-2017

Gaziantep

64,77

92,80

78,21

38

Kaynak: TÜİK

Tablo 5: Gaziantep Üniversite Verileri, 2019

 

Üniversite Sayısı

Öğretim Elemanı Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Gaziantep

2 devlet

2 vakıf

2070

46.675

22,75

 Kaynak: İKA

Gaziantep’te iki vakıf, iki devlet olmak üzere toplam 4 adet üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler, bünyesindeki kurumsal yapılarıyla (Teknopark, TEKMER, Bilim, Teknoloji ve Araştırma Merkezi vb.) ve ders müfredatlarıyla şehrin sanayi, tarım, ticaret ve turizm yapısına cevap verebilecek niteliktedir. Üniversite-sanayi işbirliğinde bölgedeki diğer üniversitelere öncülük etmektedir. Mevcut durumda 40.000’den fazla öğrenci yükseköğrenimini Gaziantep’te sürdürürken Ortadoğu’ya yakın olması nedeniyle bu öğrencilerin 1.000’i aşkın sayıdaki kısmı yabancı uyrukludur. Ayrıca, OSB bünyesindeki Meslek Yüksek Okulu ile çeşitli sektörler için mesleki programlar uygulanmaktadır. Buradan mezun olan öğrenciler sanayinin ara eleman ihtiyacını gidermektedir.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN