BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Eğitim

TÜİK 2013 yılı verilerine göre, TRC1 Bölgesi’nde okuma yazma bilmeyen nüfusun toplam nüfusa oranı  % 5,19’dur. Bu oran % 3,86 olan Türkiye ortalamasının üzerindedir.

 

TRC1 Bölgesi’nde okuma yazma bilmeyen nüfus, kadınlarda 97.056 kişi, erkeklerde ise 17.523 kişidir. Bu bağlamda, TRC1 Bölgesi’nde okuma yazma bilmeyen nüfusun %84,7’sinin kadın, %15,3’ünün erkek nüfusundan oluştuğu ortaya çıkmaktadır.

 

İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması (SEGE) eğitim sektörü gelişmişlik endeksine göre TRC1 Bölgesi, Düzey 2 Bölgeleri arasında 19. sırada yer almaktadır.

 

Millî Eğitim Bakanlığı 2014/15 öğretim yılı başındaki istatistiklerine göre, TRC1 Bölgesi’nde

-   Okulöncesi eğitimde, 871 okulda 2.228 öğretmen görev yapmakta ve 42.408 öğrenci eğitim almaktadır.

-   İlkokul seviyesinde, 1.161 okulda 11.688 öğretmen görev yapmakta ve 251.555 öğrenci eğitim almaktadır.

-   Ortaokul seviyesinde, 565 okulda 11.124 öğretmen görev yapmakta ve 221.779 öğrenci eğitim almaktadır.

-   Genel Ortaöğretimde, 119 okulda 3.771 öğretmen görev yapmakta ve 111.691 öğrenci eğitim almaktadır.

-  Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde, 160 okulda 5.312 öğretmen görev yapmakta ve 100.110 öğrenci eğitim almaktadır.

 

TRC1 Bölgesi ortalama eğitim süresi 5,5 yıldır. Bu oran erkeklerde 6,2 yıl, kadınlarda ise 4,9 yıl olarak hesaplanmaktadır.

 

TRC1 Bölgesi’nde üç devlet ve üç vakıf olmak üzere toplamda 6 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerden 1 devlet ve 3 vakıf üniversitesi Gaziantep’te, diğer birer üniversite Adıyaman ve Kilis’te eğitim öğretim vermektedir. Bu üniversitelerde 3.340 öğretim elemanı görev yaparken 69.474 öğrenci öğrenim görmektedir. 

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN