DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

EaSI Programı Teklif Çağrısı: İşçilerin Farklı Ülkelerde Görevlendirilmesi: İdari İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve Bilgiye Erişimin Artırılması


EaSI Programı Teklif Çağrısı: İşçilerin Farklı Ülkelerde Görevlendirilmesi: İdari İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve Bilgiye Erişimin Artırılması

Destek Bütçesi

3.390.860 Avro

Proje Başına Verilecek Destek Miktarı

En az: 250.000 Avro

En fazla: 600.000 Avro

Proje Başına Verilecek Destek Oranı

En fazla: %80

Uygulama Süresi:

En az: 12 ay

En fazla: 18 ay

Son Başvuru Tarihi

Tarih: 30.07.2020

Saat: 24.00 (CET)

Projenin Genel Amacı

Uluslararası işbirliği kapsamında işçilerin görevlendirilmesi, idari şartların iyileştirilmesi, bilgiye erişim kapsamında inisiyatif geliştirmektir.

Projenin Özel Amaçları

  1.       İlgili kamu kurumları arasında uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması
  2.       İlgili bilgilerin erişilebilirliğini, şeffaflığını ve kalitesini artırmak, İstihdam ve / veya idari şartların hüküm ve koşulların korunması ve üye devletlerdeki mevcut uygulamaların izlenmesi
  3.       İşten çıkarılan işçilere özgü analiz ve bilgiler, çalışma koşulları, üniversiteler arasındaki işbirliği dahil çeşitli disiplinler, araştırma merkezleri ve enstitüleri ve özellikle paydaşların desteklenmesi

Uygun Başvuru Sahipleri

  1.       Yerel Yönetimler
  2.       Uluslararası Yönetimler
  3.       Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
  4.       Araştırma Merkezleri ve Enstitüler
  5.       Sivil Toplum Kuruluşları
  6.       Ulusal veya Bölgesel Düzeyde Sosyal Kuruluşlar

Hibe Programının Öncelikli Alanları:

 

a) İşbirliği: İlgili kamu makamlarının yetkilileri arasında ve ilgili sosyal taraflar ve paydaşlar ile uyumun izlenmesi bağlamında işten çıkarılan işçilerle ilgili geçerli kuralların uygulanması, yeni veya mevcut girişimlerin geliştirilmesi,

 

b) Bilgi: Çalışanları hedefleyen kaliteli, kullanıcı dostu ve spesifik bilgilerin yayılması veya geçerli olan sınır ötesi hizmetlerin sağlanması bağlamında çevrimiçi platformların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

 

c) Kanıt: Farklı boyutlarda ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi,

 

 

 

Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için: https://bit.ly/2YtbwtM

 
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN