DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

EaSI Programı ‘Sosyal Diyalog için Destek’ Teklif Çağrısı


EaSI Programı ‘Sosyal Diyalog için Destek’ Teklif Çağrısı

Destek Bütçesi

6.684.242 Avro

Proje Başına Verilecek Destek Miktarı

Asgari Destek: 150.000 Avro

Azami Destek: 650.000 Avro

Proje Başına Verilecek Destek Oranı

Azami Destek: %90

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Başvuru sahibi, eş başvuru sahibi ve bağlı kuruluş, herhangi bir türde kamu veya özel kuruluş olabilir. Başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır.
 • Tek başvuru sahibi olursa; Avrupa düzeyinde işçileri temsil eden sosyal ortak kuruluşu olmalıdır.
 • Konsorsiyum olursa; en az 1 lider başvuru sahibi ve 1 ortak kuruluş  içermelidir.
 • Konsorsiyumdaki başvuru sahibi ulusal, bölgesel ya da Avrupa düzeyinde sosyal ortak kuruluşu olmalıdır.
 • Başvuru sahibi Avrupa düzeyinde bir sosyal kuruluş değilse, konsorsiyum en az (1) lider başvuru sahibinin ülkesinden farklı uygun bir ülkeden bir kuruluş ve (2) Avrupa düzeyinde bir sosyal kuruluş içermelidir.
 • Çalışanları temsil eden bir sosyal kuruluş başvuru sahibi ise,  proje ortağı işverenleri temsil eden bir sosyal kuruluş olmalıdır.
 • Bağlı kuruluşlar ve yardımcı kuruluşlar konsorsiyumlar için uygundur.
 • Eş başvuru sahipleri, bağlı kuruluşlar ve ortak kuruluşlar bu kategorilerden herhangi birine girmelidir: sosyal ortaklar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, kamu yetkilileri, uluslararası kuruluşlar.
 • Başvuru sahibinin uygun olmadığı değerlendirilirse başvuru reddedilecektir.

Hibe Programının Genel Amacı

 • Bu çağrı istihdam, sosyal ve ekonomi ile ilgili sorunlara karşı Sosyal Diyalog Sisteminin güçlendirilmesine destek sağlamayı hedeflemektedir.

Uygulama Süresi:

En az: 12 ay

En çok: 24 ay

Hibe Programının Öncelikli Alanları:

 • “Avrupa Sosyal Haklar Sütunu”, “Avrupa Yeşil Düzeni” ve “Adil geçişler için daha güçlü bir Sosyal Avrupa” vb. temel Komisyon belgelerinde tanımlanan istihdam, sosyal ve ekonomik zorluklar;
 • Sosyal diyaloğun, özellikle toplu pazarlığın, istihdam ve işle ilgili zorluklardaki değişikliklere adaptasyonu:
 • İşgücü piyasasının modernizasyonu, istihdam yaratma ve iş eşleştirme; KOBİ'lerde istihdam;
 • Sosyal diyalog ve yeni çalışma biçimleri;
 • İşin kalitesi, değişim ve yeniden yapılanmanın öngörülmesi, hazırlanması ve yönetilmesi;
 • Dijitalizasyon (yapay zeka dahil)
 • Çevresel ve uluslararası boyutu da dahil olmak üzere sürdürülebilirlik;
 • AB içi işgücü hareketliliği, göç, gençlerin istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal koruma sistemlerinin modernizasyonu;
 • Sosyal kuruluşların kapasitesinin artırılması ve güçlendirilmesi.

Son Başvuru Tarihi

 • 25.05.2020

 

Nasıl başvurulur?

 

Başvurular (bir başka ifadeyle çalışma planı, dağıtım ve değerlendirme planı da dâhil olmak üzere, projenin bütçesi ve açıklamasını içeren başvuru formu) https://webgate.ec.europa.eu/swim adresinde bulunan elektronik başvuru sistemi kullanılarak ve başvuru formunun imzalı ve basılı bir sürümü posta ya da kurye hizmeti ile Avrupa Komisyonuna – Brüksel/Belçika gönderilerek sunulur.

 

Başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” dokümanı dikkatlice incelenmelidir.

 

Detaylar için: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=581&furtherCalls=yes

 

 

Sorularınız için: 

empl-vp-social-dialogue@ec.europa.eu  

 
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN