DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

EaSI Programı Endüstriyel İlişkiler Alanında Uzmanlığın İyileştirilmesi Teklif Çağrısı


EaSI Programı Endüstriyel İlişkiler Alanında Uzmanlığın İyileştirilmesi Teklif Çağrısı

Destek Bütçesi

4.150.389 Avro

Proje Başına Verilecek Destek Miktarı

En az: 150.000 Avro

En fazla: 500.000 Avro

Proje Başına Verilecek Destek Oranı

En fazla: %90

Uygulama Süresi:

En az: 12 ay

En fazla: 24 ay

Son Başvuru Tarihi

Tarih: 15.07.2020

Saat: 24.00 (CET)

Projenin Genel Amacı

Bu çağrının genel amacı, analiz ve araştırma yoluyla, AB düzeyinde ve karşılaştırmalı düzlemde (AB Üye Ülkelerinde ve Aday Ülkelerde mevcut endüstriyel ilişkiler sistemlerindeki yakınsamaları ve farklılıkları tanımlamak) endüstriyel ilişkiler konusundaki uzmanlık ve bilginin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Projenin Özel Amaçları

  1. İlgili kamu kurumları arasında uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması
  2. İlgili bilgilerin erişilebilirliğini, şeffaflığını ve kalitesini artırmak, İstihdam ve / veya idari şartların hüküm ve koşulların korunması ve üye devletlerdeki mevcut uygulamaların izlenmesi
  3. İşten çıkarılan işçilere özgü analiz ve bilgiler, çalışma koşulları, üniversiteler arasındaki işbirliği dahil çeşitli disiplinler, araştırma merkezleri ve enstitüleri ve özellikle paydaşların desteklenmesi

Uygun Başvuru Sahipleri

Uygun olması için, lider başvuru sahibi, ortak başvuru sahibi ve bağlı kuruluş, herhangi bir türde kamu veya özel kuruluş olabilir. Başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler;

Tek başvuru sahibi olursa; uluslarararası kuruluş olmalıdır.

 

Konsorsiyum olursa;

  • En az 1 lider başvuru sahibi ve 1 ortak kuruluş  içermelidir.
  • Lider başvuru sahibi ve ortaklar kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmalıdır. Örneğin; üniversiteler, araştırma kurumları, sosyal ortaklar, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, Avrupa düzeyinde kuruluşlar.
  • Konsorsiyumda kar amacı gütmeyen üniversite veya araştırma kuruluşu lider başvuru sahibi veya ortak olarak yer almalıdır.
  • Lider başvuru sahibi uluslarrası kuruluş veya Avrupa düzeyinde bir kuruluş değilse Konsorsiyumda başvuru sahibi kuruluşun ülkesinin dışında uygun başka bir ülkeden de kuruluşun ortak olarak yer alması zorunludur.
  • Bağlı kuruluşlar ve yardımcı kuruluşlar konsorsiyumlar için uygundur.
  • Ortak başvuru sahipleri, bağlı kuruluşlar ve ortak kuruluşlar aşağıdaki kategorilerden birine girmelidir: sosyal ortaklar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, kamu yetkilileri, uluslararası kuruluşlar.

 

Lider başvuru sahibinin uygun olmadığı değerlendirilirse başvuru reddedilecektir. Ortak kuruluş uygun olmadığı takdirde projeden çıkarılacaktır.

Hibe Programının Öncelikli Alanları:

1) Farklı düzeylerde sosyal diyalog dahil olmak üzere endüstriyel ilişkilerin rolü ve katkısı,

 

2) büyük zorluklara cevap vermek ve yapay zeka, küreselleşme, demografik yaşlanma ve teknolojik değişim de dahil olmak üzere, iklim etkisiz ve dijital ekonomiye geçiş ile ilgili fırsatları yakalamak;
 

3) Avrupa Sosyal Haklar Sütununda belirtilen istihdam, sosyal ve ekonomik zorlukları ele almak;
 

4) Avrupa Dönemi ile Ekonomik ve Parasal Birlik bağlamında;

 

5) Ekonomik büyüme ve rekabet edebilirlik açısından ekonomik ve sosyal sonuçlara ulaşmak; sosyal içerme ve adalet; iş yaratma, iş tutma ve iş kalitesi;
 

6) Korona virüs krizinin istihdam, sosyal ve ekonomik sonuçları ile mücadele etmek.

7) Avrupa Birliği'ndeki tüm çalışanlar için adil asgari ücretlerin sağlanmasında toplu pazarlık sistemlerinin rolü de dahil olmak üzere, farklı düzeylerde ve bölgelerde toplu pazarlığın koordinasyonunun işleyişi ve etkileri.

 

 

Detaylar için: https://bit.ly/2SAwS4H  

 
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN