DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başarılı Proje Listesi


Ajansımıza tarafından gerçekleştirilen 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında teslim alınan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Destek almaya hak kazanan projeler ektedir.

 

Not: Destek almaya hak kazananların sözleşmeye davet yazılarının kendilerine tebliğinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde http://ika.org.tr/destekler-altsayfa.asp?SayfaInId=54 adresinde bulunan sözleşme için gerekli evrakları hazırlayıp Ajasımıza başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN