KURUMSAL

Vizyon - Misyon Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Davut GÜL Aykut PEKMEZ Recep SOYTÜRK Fatma ŞAHİN F. Hüsrev KUTLU Hasan KARA Mehmet Can ERDOĞAN Mehmet Metin KARAKUŞ Mehmet Tuncay YILDIRIM Mustafa USLU Hacı Mustafa CELKANLI Kalkınma Kurulu Çalışma Komisyonları Dezavantajlı Gruplar, Göç ve Sosyal Uyum Komisyonu Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu Beşeri Kaynaklar, Eğitim ve İstihdam Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu Kalkınma Kurulu Başkanlarımız Genel Sekreterlik Genel Sekreter Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme Değerlendirme Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Kilis Yatırım Destek Ofisi Organizasyon Şeması Ajans Logosu Stratejik Plan Kurumsal Kimlik Kılavuzu Dış İlişkiler İşbirlikleri Çalışma Ziyaretleri İtalya Çalışma Ziyareti İspanya Çalışma Ziyareti Tanıtım Broşürü

Dış İlişkiler

İpekyolu Kalkınma Ajansı, yabancı muadilleriyle işbirliğini geliştirmek ve deneyim paylaşımını artırmak üzere çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olmaktadır.

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Güneydoğu Avrupa Kalkınma Ajansları Ağı (South Eastern Europe Network of Regional Development Agencies-SEENORDA), Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği (World Association of Investment Promotion Agencies-WAIPA) ve Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (The European Association of Development Agencies-EURADA) üyesidir.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN