Demokrafik Göstergeler

2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi uygulaması sonuçlarına göre ilin toplam nüfusu 142.541 kişi, 2018 yılı yıllık nüfus artış hızı %0,4463 ve nüfus yoğunluğu 99 kişi/km2 olarak tespit edilmiştir. Nüfusun yaklaşık olarak %75’i il ve ilçe merkezlerinde, %25’i ise kırsal kesimde yaşamaktadır.

 

Tablo 1: İlçelere Göre Merkez ve İlçe / Köy Nüfus Toplamları, 2018

İlçe Adı

Şehir Nüfusu

Oran (%)

Köy Nüfusu

Oran (%)

Toplam Nüfus

Merkez

100.675

86,8

15.359

13,2

116.034

Elbeyli

2.607

39,9

3.919

60,1

6.526

Polateli

1.181

22,0

4.180

78,0

5.361

Musabeyli

1598

10,9

13.022

89,1

14.620

Toplam

106.061

74,4

36.480

25,6

142.541

Kaynak: TÜİK

Kentin toplam nüfusun yaklaşık olarak %46.76’ını 30 yaşın altındaki (0-29 yaş grubu) gençler oluşturmaktadır. Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için özellikle bu genç nüfusun işgücüne katılımını sağlamaya yönelik olarak mesleki eğitim faaliyetlerinin artırılması önem arz etmektedir. Yine aynı tabloda yer alan cinsiyete göre nüfus verilerine bakıldığında erkek ve kadın nüfusunun birbirlerine çok yakın oldukları görülmektedir (erkek toplam nüfusu 72.841 kişi ve kadın toplam nüfusu 69.700 kişi). Cinsiyet açısından kadın erkek nüfusu hemen hemen eşit bir durumda olan ilde, kadınların istihdam edilmesinde bu eşitlik görülmemekte; bu da sosyal kalkınmanın başarılı bir şekilde sürdürülemeyeceğini göstermektedir.

 

Tablo 2: Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus, 2018

Yaş Grubu

Toplam

Erkek

Oran (%)

Kadın

Oran (%)

0-4

14578

7505

5,27

7073

4,96

5-9

13012

6720

4,71

6292

4,41

10-14

13199

6869

4,82

6330

4,44

15-19

13180

6479

4,55

6701

4,70

20-24

14353

7508

5,27

6845

4,80

25-29

11329

6251

4,39

5078

3,56

30-34

9941

5324

3,74

4617

3,24

35-39

9235

4712

3,31

4523

3,17

40-44

8005

4104

2,88

3901

2,74

45-49

7521

3931

2,76

3590

2,52

50-54

6800

3438

2,41

3362

2,36

55-59

5807

2952

2,07

2855

2,00

60-64

4345

2169

1,52

2176

1,53

65-69

3756

1759

1,23

1997

1,40

70-74

2922

1279

0,90

1643

1,15

75-79

2053

880

0,62

1173

0,82

80-84

1317

529

0,37

788

0,55

85-89

836

336

0,24

500

0,35

90+

352

96

0,07

256

0,18

Kaynak: TÜİK

Şekil 1: İl, Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Nüfus, 2018

Kaynak: TÜİK

 

 

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN