BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Demografik Göstergeler

NÜFUS

Türkiye İstatistik Kurumu'nun  (TÜİK) hazırlamış olduğu 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi  (ADNKS) sonuçlarına göre Adıyaman’ın nüfusu 602.774 kişidir. İlimizin  il/ilçe ve belde/köy nüfus dağılımı verilmiştir.

 

Bu  şekle göre ilimiz nüfusunun yaklaşık  % 65’lik bir bölümü il ve ilçe  merkezlerinde yaşarken % 35’lik bir kesimi ise köy ve beldelerde  yaşamaktadır.

 

Ayrıca 2014 yılı il ve ilçelere göre nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2014 

İlçe Adı

İl/İlçe   merkezi

Belde/Köy

Toplam

Merkez

238.711

51.671

290.382

Besni

29.745

45.296

75.041

Çelikhan

8.405

6.808

15.213

Gerger

2.909

16.652

19.561

Gölbaşı

30.182

17.845

48.027

Kahta

72.145

46.501

118.646

Samsat

3.899

4.291

8.190

Sincik

4.040

13.552

17.592

Tut

3.436

6.686

10.122

Toplam

393.472

209.302

602.774

 

Bu  tablodan yola çıkarak ilçelerin toplam nüfus dağılımları aşağıdaki  gibidir. Buna göre Adıyaman Merkez ilçesi toplam nüfusun %48,2’sini  barındırmaktadır. Ayrıca Samsat (%1,4) ve Tut (%1,7) ilçelerimiz en düşük nüfusa sahip ilçelerimizdir.

 

Ayrıca  ilçelere bağlı köy ve beldeler gözardı edilip sadece ilçe  merkezlerindeki nüfus dağılımına bakıldığında aşağıdaki istatistik elde  edilmektedir.Buna göre toplam nüfusun %48,2’sini barındıran Merkez ilçesi sadece il/ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun %61’ini barındırmaktır.

 

GÖÇ

Adıyaman’ın  geçmişteki nüfus miktarı incelendiğinde 1955 yılında 13966 olan kent  nüfusunun, 1955'i izleyen nüfus sayımı dönemlerinde artış gösterdiği  anlaşılmaktadır. Ancak 1970 yılında %68.4 nüfus artış hızı ile en yüksek  değerine yükselmiştir. 1980 yılında ise %39.8 değerle artış hızında  eskiye göre gerileme gözlenmiştir. 1985, 1990, 1997 ve 2000 nüfus sayım  sonuçlarına göre, nüfus artış hızının artığı görülmektedir. Bu artış  1985'te %59.45 e, 1990'da %66.78'e (100 045), 1997'de %112'e (nüfus 212  475'e), 2000'de %34 (nüfus 282.510) gibi yüksek bir değere ulaşmıştır.

 

Nüfus  sayım sonuçları incelendiğinde merkeze bağlı kırsal nüfusun artış  hızının Adıyaman nüfus artış hızından düşük olduğu görülür. Özellikle  1960 yılında kırsal nüfusun 1533 kişi azalması ile artış hızı % -6.63  gibi düşük değere inmiştir. Aynı devrede Adıyaman şehir nüfusu 2521 kişi  artmıştır. Buna göre 1955-1960 dönemlerinde kırsal kesimden şehre ilk  göç başlamıştır. Adıyaman şehir nüfusunun yavaş artması da Adıyaman'dan  dışarıya başka illere göç olduğu izlenimini vermektedir. 1965 nüfus  sayım döneminde kırsal kesim (-) değerden kurtulup 6064 kişinin  artmasıyla %25 değerle en yüksek nüfus artış hızına kavuşmuştur.  Adıyaman şehir ve kırsal nüfusunu 1990 yılı artış endeksleri  incelendiğinde Adıyaman şehrinin endeks değerinin 716, Kırsal nüfusun  endeks değerinin ise 161 olduğu görülür. Bu değerlerden çıkan sonuç,  şehir nüfus artış hızının kırsal nüfus artışından oldukça yüksek  olduğudur.

 

1997  ise şehir merkezinin 100.045'te 212.475'e yükselmesi ise Atatürk  Barajı'na bağlıdır. Zira Güneydoğu Anadolu projesi nedeniyle Atatürk  Barajı'nın yapımında Adıyaman il hudutları içinde Samsat ilçesi ile  birlikte 12 köy ve 46 mezra tamamen sular altında kalmıştır. Bu projeden  kısmen etkilenen köy sayısı ise 53 olup, 1990 genel nüfus sayımına göre  58 645 vatandaş, yaşamış olduğu köy ve mezraları terk etmek zorunda  kalmıştır. Bu da iç göçün hızlanmasına yol açmıştır.

 

Atatürk Baraj Gölünün altında kalan ilçe ve köylerin nüfus ve sayısı 

İlçe Adı

Yerleşim Birimi Sayısı (İlçe+Köy+Mezra)

Etkilenen Nüfus

Tamamen 

Kısmen

Tamamen

Kısmen

Merkez

15

27

2031

17324

Samsat

15

12

5201

6008

Kahta

18

20

5360

12994

Gerger

5

19

 

9727

Toplam

53

78

12592

46053

Kaynak: DSİ. 203. Şube Müdürlüğü Adıyaman

 

Sonuç  olarak denilebilir ki 1955'ten 2000'ne gelinceye kadar şehir ve kırsal  nüfus artış hızı düzenli bir seyir takip etmemiştir. İç ve dış göçlerin  1960 yılında ilk işaretini verdiğini söyleyebiliriz.  İl bazında nüfus  artış hızlarını ele aldığımızda şehirlerin nüfus artış hızının, kırsal  alanın nüfus artış hızından devamlı yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu  durum, kırsal alandan şehre devamlı göç olduğunu göstermektedir.

 

Türkiye  İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırlamış olduğu Adrese Dayalı Nüfus  Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ise Adıyaman’daki son 4 yıllık  süre zarfındaki göç durumu  aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

Dönem

ADNKS  Nüfusu

Aldığı Göç

Verdiği Göç

Net Göç

Net Göç Hızı(binde)

2013-2014

597.835

16.578

24.330

-7.752

-12,9

2012-2013

597.184

15.715

24.077

-8.362

-13,9

2011-2012

595.261

14.323

22.591

-8.268

-13,8

2010-2011

593.931

13.873

23.939

-10.066

-16,81

 

Bu  tablodan da anlaşılacağı gibi son 4 yıllık süre zarfında gözle görülen  bir dışa göç bulunmaktadır. 2014 yılında -12.9’luk bir net göç ile  Adıyaman Türkiye geneli iller sıralamasında dışarı en çok göç veren  16.  il olmuştur. Bunun en büyük sebebi bölgede yeterli istihdamın  sağlanamamasından dolayı genç nüfusun farklı şehirlere göç etmesidir.

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN