BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sanayi Dış Ticaret Turizm Finans Gaziantep Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Adıyaman Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme Merkez Çelikhan Gerger Besni Gölbaşı Kahta Samsat Sincik Tut Kilis Demografik Göstergeler İstihdam ve İşsizlik Eğitim Sağlık Kültür Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Tarım Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Turizm Dış Ticaret Enerji ve Madencilik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu

Demografik Göstergeler

2018 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, TRC1 Bölgesi’nin toplam nüfusu 2.795.617 kişi; nüfus yoğunluğu ise 183 kişi/km2’dir. 2018 yılı verilerine göre, yıllık nüfus artış hızı ‰ 23,73 olarak ölçülmüştür.

TRC1 Bölgesi illeri ortalama hane halkı büyüklüğü Gaziantep’te 4,2 kişi, Adıyaman’da 4,2 kişi ve Kilis’te 3,7 kişidir.

TRC1 Bölgesi’nde erkek nüfus oranı %50,5, kadın nüfus oranı ise %49,5’tir.

Nüfusun % 22’si 0-14 yaş grubunda, % 72,’si 15-64 yaş grubunda, % 6’sı ise 65 yaş üstü grupta yer almaktadır. Bölgedeki genç nüfus oranı (15-24 yaş grubu) ise, % 17,5’tir.

TRC1 Bölgesi nüfusunun % 91,4’ünü kentsel nüfus, % 8,6’sını kırsal nüfus oluşturmaktadır.

TRC1 Bölgesi 2018 yılında 64.285 kişilik göç almış, 80.718 kişilik göç vermiştir. Bölgenin net göç hızı -5,86 olmuştur.

Tablo 1: TRC1 Bölgesi Seçili Demografik Göstergeler

Seçili Demografik Göstergeler Tablosu – TRC1 Bölgesi

Nüfus (2018)

2.795.617 kişi

Nüfus Yoğunluğu

183 kişi/km2

Yıllık Nüfus Artış Hızı (2017)

Gaziantep

‰ 11,4

Adıyaman

‰ 15,2

Kilis

‰ 44,6

Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü (2017)

Gaziantep

4,2 kişi

Adıyaman

4,2 kişi

Kilis

3,7 kişi

Cinsiyet Gruplarının Nüfus Oranı

Kadın Oranı

% 49,5

Erkek Oranı

% 50,5

Yaş Gruplarının Nüfus Oranı

0-14 Yaş

% 22

15-64 Yaş

% 72

65 Yaş Üstü

% 6

Genç Nüfus Oranı (15-24 Yaş)

% 17,5

Kentsel-Kırsal Nüfus Oranları

Kentsel Nüfus

% 91,4

Kırsal Nüfus

% 8,6

Alınan-Verilen Göç Sayıları (2018)

Alınan Göç

64.285

Verilen Göç

80.718

Net Göç Hızı (2018)

-5,86

Kaynak: TÜİK

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN