Demografik Göstergeler

2018 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, TRC1 Bölgesi’nin toplam nüfusu 2.795.617 kişi; nüfus yoğunluğu ise 183 kişi/km2’dir. 2018 yılı verilerine göre, yıllık nüfus artış hızı ‰ 23,73 olarak ölçülmüştür.

TRC1 Bölgesi illeri ortalama hane halkı büyüklüğü Gaziantep’te 4,2 kişi, Adıyaman’da 4,2 kişi ve Kilis’te 3,7 kişidir.

TRC1 Bölgesi’nde erkek nüfus oranı %50,5, kadın nüfus oranı ise %49,5’tir.

Nüfusun % 22’si 0-14 yaş grubunda, % 72,’si 15-64 yaş grubunda, % 6’sı ise 65 yaş üstü grupta yer almaktadır. Bölgedeki genç nüfus oranı (15-24 yaş grubu) ise % 17,5’tir.

TRC1 Bölgesi nüfusunun % 91,4’ünü kentsel nüfus, % 8,6’sını kırsal nüfus oluşturmaktadır.

TRC1 Bölgesi 2018 yılında 64.285 kişilik göç almış, 80.718 kişilik göç vermiştir. Bölgenin net göç hızı -5,86 olmuştur

Tablo 1: TRC1 Bölgesi Seçili Demografik Göstergeler

Seçili Demografik Göstergeler Tablosu – TRC1 Bölgesi

Nüfus (2018)

2.795.617 kişi

Nüfus Yoğunluğu

183 kişi/km2

Yıllık Nüfus Artış Hızı (2017)

Gaziantep

‰ 11,4

Adıyaman

‰ 15,2

Kilis

‰ 44,6

Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü (2017)

Gaziantep

4,2 kişi

Adıyaman

4,2 kişi

Kilis

3,7 kişi

Cinsiyet Gruplarının Nüfus Oranı

Kadın Oranı

% 49,5

Erkek Oranı

% 50,5

Yaş Gruplarının Nüfus Oranı

0-14 Yaş

% 22

15-64 Yaş

% 72

65 Yaş Üstü

% 6

Genç Nüfus Oranı (15-24 Yaş)

% 17,5

Kentsel-Kırsal Nüfus Oranları

Kentsel Nüfus

% 91,4

Kırsal Nüfus

% 8,6

Alınan-Verilen Göç Sayıları (2018)

Alınan Göç

64.285

Verilen Göç

80.718

Net Göç Hızı (2018)

-5,86

Kaynak: TÜİK, 2018INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN