PLANLAMA

Bölge Planı TRC1 Bölge Planı 2010-2013 TRC1 Bölge Planı 2014-2023 Araştırma Raporları İklim Değişikliğine Uyum Raporu Gaziantep Medikal Sanayi Durum Raporu Azez Ekonomik Durum Analizi Raporu Çobanbey Ekonomik Durum Raporu TRC1 Gastronomi Turizm Strateji Planı Kilis Üzüm Raporu Hedef Pazar Analizi Raporları TRC1 Kadın İstihdamı Raporu TRC1 İstihdam Raporu Adıyaman Raporları Avrupa Birliği Fonu Devlet Destekleri Orta Doğu Durum Raporu Stratejik İletişim Tanıtım Belgesi Sodes Etki Analizi Sosyal Politikalar Raporu Konut Sektör Raporu Tarım Raporu Bulgur Raporu Halıcılık Sektör Raporu DFD Raporları 2011 DFD Raporları 2012 DFD Raporları 2013 DFD Raporları 2014 DFD Raporları Faaliyet Raporları 2019 Yılı Faaliyet Raporu 2019 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2018 Yılı Faaliyet Raporu 2018 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2017 Yılı Faaliyet Raporu 2017 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2016 Yılı Faaliyet Raporu 2015 Yılı Faaliyet Raporu 2015 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu (6 Aylık) 2012 Yılı Faaliyet Raporu 2011 Yılı Faaliyet Raporu

DFD Raporları

 

Aşağıdakilere  ek olarak  2011 Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında desteklenen,TRC1-11-DFD-2008 G.antep Doğa Koruma Derneği (G.antep'in biyolojik çeşitlilik fizibilitesi),TRC1-11-DFD-2009 G.antep Üniversitesi M.Y.O (TRC1 enerji sektörü analizi),TRC1-11-DFD-2058 G.antep Nakliyeciler Derneği (TRC1 bölgesi lojistik sektör analizi),TRC1-11-DFD-2045 GASKİ (Gaziantep'in su ile yenilenebilir enerji potansiyeli fizibilite çalışması) projelerine ait raporlar,istenildiği takdirde ajanstan temin  edilebilecektir." INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN