KALKINMA KURULU ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 8. Maddesi ve 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2009/15433 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-1'i olan Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının 4. Maddesi gereği İpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, danışma organı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Söz konusu kurulun çalışmalarının daha etkin ve etkili olması amacıyla, 26 Aralık 2013 tarihinde Kilis'te gerçekleştirilen 2013 yılı 2. olağan kurul toplantısında "İKA Kalkınma Kurulu Çalışma Komisyonları" kurulmuş ve bu komisyonlarda görev alacak üye seçimleri resmi yazı marifetiyle 2014 yılının Şubat ayında tamamlanmıştır. Üye seçimleri tamamlandıktan sonra tüm komisyonlar ilk toplantılarını, komisyon başkanlık divanı seçimleri gündemi ile 2014 yılı Mayıs ayında gerçekleştirmiş ve komisyon çalışmalarına genel itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren toplamda 23 toplantı gerçekleştirilmiştir.

 

İKA Kalkınma Kurulu Tematik Çalışma Komisyonları Genel Bilgileri

 

Komisyon Adı

Komisyon Başkanı

Başkan Yardımcısı

Genel Sekreter

1

Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu

Necati BİNİCİ

Gaziantep Kent Konseyi Muhasip Üyesi

Naim HARPUTLUOĞLU

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Figen ÇELİKTÜRK

Gaziantep Ticaret Odası

Genel Sekreter Yrd.

2

Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu

Necati BİNİCİ

Gaziantep Kent Konseyi Muhasip Üyesi

 

Mehmet Ali ERYILMAZ

Kilis Belediyesi

Belediye Başkan Yrd.

Ahmet Vechi YÜKSEK  Adıyaman Belediyesi

Belediye Başkan Yrd.

3

Dezavantajlı Gruplar, Göç ve Sosyal Uyum Komisyonu

İhsan ERCAN

Gaziantep Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği MEKSA Vakfı Müdürü

Emine KARDEŞ

Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı

Kenan KARSLI

Gaziantep Yardım Vakfı

Yönetim Kurulu Üyesi

4

Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu

 

Songül KADIOĞLU

Kilis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü

 

Sırrı YILMAZ

Adıyaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü

Dr. Nevzat ASLAN

Antep Fıstığı Araştırma İstasyonu Müdürü

5

Beşeri Kaynaklar, Eğitim ve İstihdam Komisyonu

  1. Doç.Dr. Gülfem KAYGISIZ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Bilal ACEMİOĞUL

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

M. Ali AYALP

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası

6

Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu

Harun SARIFAKIOĞULLARI

Nizip Kaymakamı

Abdullah ALDEMİR

Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü

Hülya YILDIZ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Müdürü

 

 

 

2014 Yılı Mayıs-Aralık aralıkları kapsamında gerçekleştirilen komisyon toplantılara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

KOMİSYON ADI

TOPLANTI SAYISI

TOPLANTI TARİH

TOPLANTI GÜNDEMİ

1

Dezavantajlı Gruplar, Göç ve Sosyal Uyum Komisyonu

1. Toplantı

21.05.2014

Başkanlık divan üyelerinin seçilmesi ve açık oturum

2. Toplantı

18.06.2014

Kadın çalışmaları konusunda şu ana kadar yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmaların incelenmesi, kadın alanında faaliyet gösteren ilgili kurumların konuyla ile ilgili gerçekleştirdikleri çalışmaların komisyon üyeleri ile paylaşılması

3. Toplantı

25.09.2014

Suriyeli misafirlerin mevcut durumları ve bölgeye olan etkilerinin sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla tartışılması ve ilgili yetkililerce Suriyeli misafirler hakkında sunum yapılması

4. Toplantı

20.11.2014

TRC1 Bölgesi iç göç durumu

5. Toplantı

09.12.2014

Komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi ve Suriye krizinin etkileri hakkında bir sunumun gerçekleştirilmesi

 

2

Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu

1. Toplantı

14.05.2014

Başkanlık divan üyelerinin seçilmesi ve açık oturum

2. Toplantı

27.05.2014

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İllerinin kentleşme, çevre ve altyapı başlıkları altında komisyon üyeleri tarafından değerlendirilmesi ve TRC1 Bölgesi'nde yapılacak olan çalışmaların ortaya konulması

3. Toplantı

06.08.2014

Su altyapısı ve tasarrufu

4. Toplantı

08.09.2014

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İllerinin Kentleşme ve İmar Uygulamaları

5. Toplantı

14.10.2014

Hava kirliliği

 

3

Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu

1. Toplantı

13.05.2014

Başkanlık divan üyelerinin seçilmesi ve açık oturum

2. Toplantı

05.06.2014

Suriye krizi sonrası oluşacak olası ticari fırsatlar, TRC1 Bölgesi'nde lojistik ve bölgede gerçekleştirilen lojistik projeleri

3. Toplantı

15.09.2014

Irak'taki Son Gelişmelerin Bölgeye Olan Etkileri

4. Toplantı

11.11.2014

Irak'taki Son Gelişmelerin Bölge Sanayisine Etkileri ve Çözüm Yolları

 

4

Beşeri Kaynaklar, Eğitim ve İstihdam Komisyonu

1. Toplantı

08.05.2014

Başkanlık divan üyelerinin seçilmesi ve açık oturum

2. Toplantı

02.06.2014

Komisyon divan üyelerinin seçilmesi, komisyon çalışmalarına eğitim konusu ile başlanması

3. Toplantı

12.08.2014

Mesleki eğitim

4. Toplantı

23.10.2014

Komisyon üyeleri tarafından gönderilen proje fikirlerinin değerlendirilmesi

 

5

Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu Komisyonu

1. Toplantı

15.05.2014

Başkanlık divan üyelerinin seçilmesi ve açık oturum

2. Toplantı

25.09.2014

Tarım ve kırsal kalkınma alanında son 10 yılda gerçekleştirilen faaliyetlere

3. Toplantı

12.11.2014

Tarım ve hayvancılık alanlarında varolan destek mekanizmaları ve bu alanlarda bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ele alınabilecek projeler

 

6

Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu

1. Toplantı

12.05.2014

Başkanlık divan üyelerinin seçilmesi ve açık oturum

2. Toplantı

09.06.2014

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin turizm potansiyeli; agro, doğa, av, sağlık, gastronomi, kültür ve inanç turizmi sunumuINVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN