Bitkisel Üretim

 

Kilis İli’nin toplam arazi varlığı 152.100 hektar olup, bunun 105.500 hektarı tarım alanı, 11.800 hektarı çayır ve mera alanı ve 16.149 hektarı orman ve koru arazisidir. Toplam tarım arazisinin % 50’si tarla arazisi, % 15’i bağ, % 13’ü zeytin, % 11’i sebze ve % 4’ü ise antepfıstığı ve diğer meyve bahçelerinin kapladığı arazidir. İlde sulanabilir arazi varlığı 85.000 hektar olmasına karşın, halen 12.000 hektar alanda sulama yapılmakta ve modern tarımı sınırlayan başlıca faktör su kıtlığı ve mevcut kaynakların etkin kullanımı konusunda odaklanmaktadır. Halen ilde yetiştiricilik yapılan alanlarda zeytin organik olarak yetiştirilmekte ve doğadan toplama da yapılmaktadır. İlde organik tarım üretimi yeni gelişmekte olup, 130 üretici yaklaşık 8500 hektar alanda organik zeytin üretimine başlamıştır. Zeytin alanlarında yaygın olarak Kilis Yağlık çeşidi yetiştirilmekte ve üretilen zeytinlerin büyük kısmı yağlık olarak değerlendirilmektedir. İlde gerek organik tarıma geçişin sağlayacağı gelir ve istihdam avantajı, gerekse organik ürünlerin işlenmesi (zeytinyağı üretimi gibi) yoluyla sağlanan katma değer kırsal alanda yaşam koşullarının iyileştirilmesine olanak verecektir. Araştırma sonuçları özellikle Türkiye-Suriye arasındaki mayınlı bölgede organik tarım yapılmasına yönelik politikaların etkilerinin değerlendirilmesine de olanak verebilecektir.

 

 

 

İlde zeytin üreticilerinin organik üretime olan yoğun ilgileri sonucunda organik Zeytin Üreticileri Birliği kurulmuştur. Zeytin alanlarının hızlı bir şekilde sertifikalandırma çalışmaları devam etmektedir.

Yörenin ekolojik koşulları ve çifçilerin alışkanlıklarından kaynaklanan ilaç ve gübre tüketiminin son derece kısıtlı olması nedeniyle zeytin alanlarında doğal denge fazla bozulmamıştır. Özellikle Ege bölgesi zeytin alanlarında görülen çok sayıdaki hastalık ve zararlının ilimiz zeytin alanlarında problem oluşturmaması yöremizde organik zeytin tarımının yapılması açısından son derece önemlidir.Yöre insanı ürettiği zeytin yağını toptan 5 TL. ye satarken organik zeytin yağı 10 TL. ye satılmaktadır.Üreticinin asıl hedefi ürünü iyi bir fiyata satmak olduğundan organik zeytin üretimi çiftçi açısından önem kazanmaktakdır.

Bölge arazisi engebeli ve dağlık olduğundan zeytin üretimine imkan vermekte diğer tarım ürünlerinin yetiştirilmesine imkan vermemektedir.Organik zeytinciliğin burada yaygınlaştırılması ile birim alandan daha fazla gelir elde edilecektir.

Kaynak:Kilis İl Tarım MüdürlüğüINVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN