BÖLGEMİZ

TRC1 Bölgesi Gaziantep Kilis Adıyaman

Bölgemiz

TRC1 Bölgesi (Gaziantep-Adıyaman-Kilis)

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan TRC1 bölgesi Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinden oluşmaktadır. Bölge 15.879 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün % 2’sine denk gelmektedir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2009 Nüfus Sayımı)  verilerine göre, bölge’nin nüfusu 2.364.249 (Gaziantep: 1.653.670, Adıyaman: 588.475, Kilis: 122.104) kişi ile  72.571.312 kişilik Türkiye nüfusunun yaklaşık % 3,2’sidir.  Bölgenin nüfus yoğunluğu km² başına 155 kişi  ile km² başına 94 kişi olan ülke nüfus yoğunluğunun üzerindedir. Bölge illerinden Adıyaman’nın nüfus yoğunluğu km² başına 84,  Kilis’in  nüfus yoğunluğu km² başına 86 kişi  olup  bölge değerinin altında iken, Gaziantep ili km² başına 243 kişi ile bölge ve ülke rakamlarının üstünde kalmaktadır. Bölgenin 2008 yılı yıllık nüfus artış oranı ‰ 19,6’dir.  Bölge nüfusunun %79’u kentlerde, %21’i ise köylerde yaşamaktadır.  TRC1 bölgesinin 3,67 olan genel doğurganlık hızı Türkiye ortalamasının(2,53)  üzerindedir. Bunun sonucu olarak bölge hane halkı sayısı da ülke ortalamasının üzerindedir. 2009 yılında istihdam edilenlerin % 23,9’i hizmetler, % 19,4’ü ticaret,  % 24,7’si  tarım ve % 32’si sanayi sektöründe  çalışmaktadır. Bölgenin işsizlik oranı yine aynı yıl için % 17,9 olurken tarım dışı işsizlik oranı ise 2009 yılında  20,8 düzeyinde kalmıştır. Türkiye ortalamasına( % 17)  bakıldığında ise TRC1 Bölgesinin daha yüksek bir tarım dışı işsizlik oranına sahip olduğu görülür.
TRC1 bölgesi, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Mayıs 2011’te açıklanan“ İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”na  göre bölge illerinden Gaziantep 81 il arasında 30.uncu, Adıyaman 66.ıncı, Kilis 63.üncü. sırada yer almaktadır.
Bölge, Akdeniz iklimi ile karasal iklimin geçiş bölgesinde bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerine gidildikçe karasal iklimin etkileri artar. Gece ile gündüz arasında oldukça büyük sıcaklık farkları vardır.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN