DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için Son Tarih 10 Mayıs 2013


Girişimciliğin, Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için son başvuru tarihi 10 Mayıs 2013 olarak belirlendi. 

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda, 2006 yılından beri verilmekte olan Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2 aday belirleyerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiştir. Belirlenen 2 aday KOSGEB tarafından Avrupa Komisyonu’na bildirilecek ve yedi kişilik uluslararası jüri tarafından değerlendirilecektir.
 
İşletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacını taşıyan Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'nin verileceği kategoriler şu şekildedir:
• Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi
• Yeteneklere Yatırım Yapmak
• Girişimcilik Ortamının Geliştirilmesi
• İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi 
• Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi
• Sorumlu Girişimcilik
 
Kimler Başvurabilir? Yarışmada aşağıdaki kurumlar başvurabilirler;
• Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumları ve girişimciler, eğitim programları ve iş örgütleri arasındaki kamu-özel ortaklıkları,
• Üniversiteler.
 
Başvuru konusu uygulamanın son iki yılda gerçekleştirilmiş olması gerekmekte olup başvurular orijinallik, yenilikçilik, tekrarlanabilirlik, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yaptığı katkı açılarından değerlendirilecek.
 
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili daha detaylı bilgi http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards adresinde yer almaktadır. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvurmak isteyen adayların başvuru formunu doldurarak en geç 10 Mayıs 2013 tarihine kadar KOSGEB Başkanlığına göndermeleri gerekiyor. Başvuru formuna www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN