Adıyaman

Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batı ucunda yer alır. Asya, Avrupa ve Afrika’dan gelen ana yolların buluşma kavşağındadır. Kent, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden birisi olmakla beraber Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak Malatya'ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak müstakil il haline gelmiştir.

 

İlin yüzölçümü 7,614 km² olup, rakımı 669 metredir. Engebeli bir alan üzerine kurulu olan şehir kuzeyden güneye doğru alçalır. Fırat Nehri başta olmak üzere irili ufaklı pek çok akarsu ili boydan boya kuşatır. Ancak Atatürk Barajı’nın faal duruma geçmesinden sonra kent topraklarının Fırat nehri ile sınır oluşturan büyük bir bölümü sular altında kalmıştır.

 

Adıyaman’a karayolu ile Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır olmak üzere beş güzergahtan gidilir. Gölbaşı ilçesinden demiryolu ulaşımı yapılmakla beraber Adıyaman Havaalanı’ndan uçak seferleri bulunmaktadır.

 

Kent gerçek bir kültür ve turizm kentidir. Pek çok değişik kültürü içinde barındıran kentin tarih sahnesindeki yeri ilk insanlara dek uzanır. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman insanlık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden biri olan Kommegene Krallığı'na ait kalıntılar Nemrut Dağı'nda yer alır.

 

İldeki nüfusun büyük bir kesimi ticaret, tarım ve sanayi kesiminde çalışmaktadır. Buna rağmen ildeki işsizlik oranı ise % 9,1 dir. Adıyaman şehrinin nüfus dağılımına göre ekonomik yapısının genel bir değerlendirmesi yapıldığında tarım sektöründe diğer sektörlere göre nisbi bir gerileme görülmesi ilin gelişmesi açısından olumludur. Ancak işsizlik oranı giderek artmaktadır. Planlı ve istikrarlı kalkınmaya ayak uyduramayan kent GAP’tan gerektiği gibi faydalanamamıştır.


Adıyaman’a bağlı Merkez, Gölbaşı, Besni, Tut, Çelikhan, Sincik, Kahta, Samsat ve Gerger olmak üzere 9 ilçe bulunmaktadır. Ayrıca Adıyaman’a bağlı belediye ve köy sayıları Türkiye geneliyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Genel Bilgiler

Türkiye

Adıyaman

Belediye sayısı 2014

1.397

23

İlçe sayısı 2014

919

9

Köy sayısı 2014

18330

444

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN