DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Adıyaman Yenilenebilir Enerji Zirvesi (AYEZ 2014)


 

  1.        ETKİNLİK ÖZETİ

 

Küreselleşme, hızla artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme ile birlikte enerjiye olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Artan talepler enerji arzını baskı altına almakta, enerji maliyetleri ülkelerin uluslararası rekabet gücünü belirlemektedir. Ekonomik gelişmelerinin sürdürülmesi ve çağdaş yaşam standartlarının sağlanabilmesi için vazgeçilmez bir kaynak olan enerjinin sürekli ve güvenli olarak arz edilmesi ile düşük maliyetlerle üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak enerjiye yönelik sürdürülmekte olan birçok faaliyet çevreyi olumsuz yönde etkilemekte ve küresel sorunlara yol açmaktadır. Günümüzde en önemli küresel çevre sorunlarından biri iklim değişikliği tehlikesidir. Küresel ısınmaya sebep olan sera gazları enerji, sanayi, tarım, hayvancılık, ulaşım, ısınma vb. alanlarda fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Yenilenebilir enerji, doğanın kendi evrimi içinde kullanılmasından sonraki zaman periyodunda da aynen mevcut olabilen enerji kaynağıdır. Hidro, güneş, rüzgar ve jeotermal gibi doğal kaynaklar yenilenebilir olmalarının yanı sıra temiz enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlara alternatif olarak kabul edilen yenilenebilir enerji geleceğin parlayan sektörlerinden birisidir.  Söz gelimi, AB Komisyonu 2020 yılına kadar enerjisinin %20’sini yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedeflemektedir. ABD ise güneş ve rüzgar enerjisi kullanımını desteklemek amacıyla yılda ortalama 15 milyar dolar devlet yardımı veya kredi sağlamaktadır. Türkiye’nin enerji stratejisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010-2014 Stratejik Planı’nda açıklanmış olup 2023 yılında elektrik üretiminin %30’unun yenilenebilir kaynaklardan temin edilmesi hedeflenmektedir.

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, güneşlenme süresi, güneş ışınımı ve radyasyon değerleri ile Türkiye’nin en zengin potansiyeline sahiptir. Bunun yanında, Fırat ve Dicle nehirleri ve bu nehirlerin kolları hidroelektrik enerji açısından büyük bir zenginlik sunmaktadır. Güneydoğu Toroslar’ın yüksek kesimlerinde rüzgar enerjisi dikkat çekmekte olup bölgedeki bazı illerde jeotermal enerji kaynakları da tespit edilmiştir. Kırsal kesimde tarım ve hayvancılık önemli birer ekonomik faaliyet iken biyoenerji gelişmeye açık bir sektördür.

 

Kommagene Krallığı’na uzanan kültür mirası ve tarihi eserler her dönem dikkat çekmekle beraber, Adıyaman, yenilenebilir enerji konusunda da önemli bir ilgi odağı olmaya adaydır. Bölgedeki tüm yenilenebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üretime yönelik doğru adımların atılması Adıyaman için önemli bir rekabet üstünlüğü kazandıracaktır. Adıyaman’ın yenilenebilir enerji potansiyelinin anlaşılmasında anahtar rol üstlenecek Yenilenebilir Enerji Zirvesi bölgedeki tüm paydaşları bir araya getirecek; Dünya ve Türkiye enerji görünümü, yenilenebilir enerji kaynaklarına dair stratejiler, elektrik piyasasındaki gelişmeler, lisanssız üretim ve finansman imkanları konularında uzman personel ve akademik camianın birikimlerini aktaracağı kapsamlı bir etkinlik olacaktır.

 

 

 

 

  1.        PROGRAM

13 Kasım 2014 Perşembe

(Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu)

 

KAYIT

09.00 - 09.30

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI

09.30 – 11.00

13.11.2014

Konuşmacılar:

-          Dr.Bülent ÖZKAN, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

-          Prof.Dr.Talha GÖNÜLLÜ, Adıyaman Üniversitesi Rektörü

-          Hüsrev KUTLU, Adıyaman Belediye Başkanı

-          Adıyaman Milletvekilleri Konuşmaları (Teşrifleri Halinde)

-          Mahmut DEMİRTAŞ, Adıyaman Valisi

-          Mehmet CEYLAN, Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı (Teşrifleri Halinde)

KAHVE ARASI

11.00 - 11.30

 

PANEL 1.

11.30 - 13.00

13.11.2014

Dünya’da Enerji Yatırımlarının Genel Eğilimi ve Türkiye’de Enerji Yatırımlarının Geleceği

 

Kapsam: Küresel gelişmelere bağlı olarak dünyada ve Türkiye'de artan enerji tüketimi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerji yatırımlarını daha öncelikli hale getirmiştir. Son dönemde ülekmizde belirli bir ivme kazanan enerji yatırımlarının 2023 vizyonu kapsamında belirlenen sektör hedeflerine ulaşabilmesi için yapılması gerekenler ve ülkemizin enerji yatırımlarında sahip olduğu fırsatlar ele alınacaktır.

Amaç: Enerji sektöründe ülkemizin mevcut yatırım ortamının değerlendirilmesi ve sektörün 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi

 

Moderatör:

-          Mustafa RUMELİ, Başkan Yardımcısı, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

Konuşmacılar:

-          Fakir Hüseyin ERDOĞAN, Grup Başkanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

-          Savaş BÜTÜN, Adıyaman Bölge Müdürü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı A.Ş.

-          Osman ÖZBERK, Başkan Yardımcısı, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER)

ÖĞLE YEMEĞİ

13.00 - 14.00

 

PANEL 2.

14.00 - 15.30

13.11.2014

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Dünü, Bugünü ve Yarını

 

Kapsam: Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı yapı, kısa sürede tükeneceği göz önünde bulundurulan fosil yakıtlar ve çevre kirliliği konuları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ve çözüm önerileri değerlendirilecektir.

Amaç: Yenilenebilir enerji kaynaklarında potansiyellerin vurgulanması; küresel ve ulusal bağlamda gelinen noktanın ortaya konması

 

Moderatör:

-         Prof.Dr. Ahmet PINARBAŞI, Rektör Yardımcısı, Adıyaman Üniversitesi

Konuşmacılar:

-         Sebahattin ÖZ, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)

-         Bilal ŞİMŞEK, Müdür V., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

-         Muharrem BALAT, Başkan, Uluslararası Jeotermal Enerji Birliği

-         Mustafa TOROS, Genel Müdür, Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş.

-         Uğur KILIÇ, Genel Müdür, Yingli Solar Türkiye

KAHVE ARASI

15.30 - 16.00

 

PANEL 3.

16.00 - 17.30

13.11.2014

Enerji Piyasasında Düzenlemeler, Gelişmeler ve Lisanssız Üretim

 

Kapsam: Sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel girdisi olan enerji piyasaları tüm boyutları ile değerlendirilecektir. Lisanslı ve lisanssız üretim hakkında ulusal ve kamusal çıkarları gözeten enerji politikaları ele alınacaktır.

Amaç: Yenilenebilir enerji kaynaklarından öncelikli  ve maksimum düzeyde yararlanmak için elektrik piyasasında yapılan düzenlemeler ve lisanssız üretime ilişkin mevzuatın belirtilmesi

 

Moderatör:

-          Hacı DAŞTAN, Adıyaman İl Müdürü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Konuşmacılar:

-          Necip Fazıl BAKIR, Teknik Şef, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

-          Cemal ERKOÇ, İl Müdürü, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.

-          Murat ÇİFTÇİ, Uzman, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü)

-          Yalçın EROĞLU, Başkan, Lisanssız Elektrik Üretim Derneği (Lİ-DER)

-          Cemil KIYAK, Genel Müdür, CRC Enerji A.Ş.

 

BİRİNCİ GÜN SONU

(otellere ulaşım sağlanacaktır)

 

14 Kasım 2014 Cuma

PANEL 4.

09.30 - 11.00

14.11.2014

GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Uygulamaları ve Enerji Projelerinin Finansmanı

 

Kapsam: Ekonomik dönüşüm karşısında rekabet gücünün arttırmak için enerji verimliliği ve/veya yenilenebilir enerji imkanlarını kullanmak isteyen girişimci ve proje sahiplerine verilecek destekler ve finansmanlar ele alınacak, GAP Bölgesi’nde sürdürülen projeler örneklenecektir.

Amaç: Enerji verimliliğinin arttırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik finans desteklerinin belirtilmesi

 

Moderatör:

-          Doç.Dr. Nazif ÇALIŞ, İşletme Bölüm Başkanı, Adıyaman Üniversitesi

Konuşmacılar:

-          Dr. Muhittin SİYER, Saha Koordinatörü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP Bölgesi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliği Programı)

-          Dr. Bülent ÖZKAN, Genel Sekreter, İpekyolu Kalkınma Ajansı

-          Serdar ÇATAKÇI, Uzman, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

-          Ahmet Serkan DABAK, Uzman, İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

-          Mustafa SALMAN, Pazarlama Müdürü, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı - TURSEFF)

ÖĞLE YEMEĞİ

11.00 – 13.00

 

GEZİ PROGRAMI

13.00 – 17.30

14.11.2014

Kültür ve Turizm Gezisi ve Teknik Gezi iki ayrı programdır, katılımcıların kayıt masasından hangi geziye katılacağını bildirmesi gerekmektedir.

-          Kültür ve Turizm Gezisi (Nemrut Dağı Milli Parkı, Arsemia Antik Kenti, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi, Perre Antik Kenti)

-          Teknik Gezi (Sincik RES Sahası, Karakuş Jeotermal Seracılık, Adıyaman Üniversitesi Güneşin Gözyaşları Projesi)

 

ETKİNLİK SONU

 
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN