DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

ARGETİ 2015 Proje Pazarı


ARGETİ (Araştırma-Geliştirme-Ticarileştirme) her yıl iki kez düzenli olarak Gaziantep Üniversitesi tarafından organize edilen markalaşmış bir etkinliktir. ARGETİ 2015 Proje Pazarı, her kıymetli fikir ve projenin hayata geçirilmesi ve değerlendirilmesi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayi ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması misyonuna inanmaktadır. Amacı başarılı proje ve fikirlerinin tanıtılması, sergilenmesi ve desteklenmesidir.

 

ARGETİ 2015  Proje Pazarı 9 Ocak 2015 Cuma günü Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Başvuru tarihleri ise 24 Kasım 2014-26 Aralık 2014 olarak belirlenmiştir. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgilere argeti.org web adresinden ulaşılabilir.

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN