DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

AB COSME PROGRAMI


Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.


COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;


• KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,
• Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
• Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
• Girişimciliğin teşvik edilmesi


amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.
COSME Programı kapsamında “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi "EK DOSYALAR" kısmında  sunulmaktadır.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN