DESTEKLER

SOGEP 2019 Yılı Sosyal Destek Programı Mali Destekler 2020 Yılı Mali Destek Programları 2019 Yılı Mali Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (KOBİ) GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2015 Yılı Mali Destek Programları Kültür- Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar) Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programı (KOBİ) Gap Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2014 Yılı Mali Destek Programları Kültür Turizm Altyapı Mali Destek Programı Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı (Kobiler için) Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2013 Yılı Mali Destek Programları Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kobi' ler için) Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) 2010-2011 Yılı Mali Destek Programı Kapsamında Desteklenen Projeler 2011 Yılı Mali Destek Programları 2010 Yılı Mali Destek Programları 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Fizibilite Desteği 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Teknik Destekler 2020 Yılı Teknik Destek Programı 2019 Yılı Teknik Destek Programı 2018 Yılı Teknik Destek Programı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 2016 Yılı Teknik Destek Programı 2015 Yılı Teknik Destek Programı 2014 Yılı Teknik Destek Programı 2013 Yılı Teknik Destek Programı 2012-Teknik Destek Programı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Doğrudan Faaliyet Destekleri 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sözleşme İşlemleri 2019 MDP Sözleşme İşlemleri 2019 FD Sözleşme İşlemleri 2017 MDP Sözleşme İşlemleri 2016 DFD Sözleşme İşlemleri 2016 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 DFD Sözleşme İşlemleri 2014 MDP Sözleşme İşlemleri 2014 DFD Sözleşme İşlemleri Proje Uygulama ve İzleme Teknik Destek Uygulamaları Proje Uygulama Rehberi (2013) Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) İhale İzleme ve Değerlendirme Proje Bilgilendirme Sunumları Mevzuat Teknik Destek Şartnameleri

2020 Yılı Teknik Destek Programı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bununla beraber İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 2020 yılı Çalışma Programı kapsamında 3 adet Sonuç Odaklı Program (SOP) belirlenmiştir. Bu programlar Bölge Planı gelişme eksenleri altına yer alan hedefler doğrultusunda belirlenen konularda somut sonuçlar elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan programlar “Tarımda Rekabetçilik”, “İmalat Sanayinde Dönüşüm”  ve ‘Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma’’ Sonuç Odaklı Programlarıdır.

 

Bu bağlamda 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamındaki dönemler içerisinde alınacak başvuruların yukarıda sözü edilen Sonuç Odaklı Programlardan (SOP) Teknik Destek bileşenin olduğu  “Tarımda Rekabetçilik” ve “İmalat Sanayinde Dönüşüm” ile bütünleşik bir yaklaşım içerisinde olması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 2020 yılı Teknik Destek Programın konuları;

 

>Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Programı (SOP) kapsamında tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, örgütlerin kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesi, tarıma dayalı sanayi üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılması ve tarımsal ürünlerde üretim sonrası süreçlerin geliştirilmesiyle katma değerin arttırılması

 

>İmalat Sanayinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (SOP) kapsamında İmalat sanayinin AR-GE ve inovasyon becerilerinin geliştirilmesi, İmalat sanayi işletmelerinin verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılması, İşletmelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, Bölge imalat sanayinde, teknolojik üstünlüğe sahip medikal ve savunma sanayi gibi yeni ve yaratıcı sektörlere yönelik teknik altyapı, kurumsal kapasite ve tecrübelerin geliştirilmesi

 

>Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,

 

>Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,

 

>Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına uzman desteği sağlanması,

 

>TRC1 bölge paydaşlarının kurumsal ve beşeri kapasitelerinin arttırılması

şeklindedir.

 

Bu kapsamda uzmanlık desteği sağlamak amacıyla;

 

>Eğitim verme

>Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

>Geçici uzman personel görevlendirme

>Danışmanlık sağlama

>Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

 

hizmet türlerinde proje teklifi alınacaktır.

 

Teknik Destek Programı 01.05.2020 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN