DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

2020 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Dönemi Hizmet Alımları-2


İpekyolu Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemine ait başarılı projelerinin satın alma işlemlerini ekte sunulan teklif mektubunu da içeren şartnameler doğrultusunda yapacaktır.

 

Teklif metinlerinin sunulan formatta Ajansa gönderilmesi için son tarih 27.10.2020 günü saat 23:59’dur. Bu tarihten sonra gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

 

Eğitim veya danışmanlık hizmetini sağlayacak uzmanın ilgili proje için talep edilen özelliklere sahip olduğunu gösteren özgeçmişi sunulmalı, sunulacak özgeçmişler 2 sayfayı geçmemelidir. Özgeçmişler Europass formatında olmalıdır.

 

Europass Özgeçmiş Formatı için tıklayınız.

 

Teklif sunan firmaların ve sunulan özgeçmişlerin talep edilen nitelikleri karşılama durumunun daha net ve somut bir şekilde değerlendirilebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

*Tekliflerle birlikte özgeçmişlerde belirtilen hususların destekleyici belgelerinin de sunulması

*Sunulan özgeçmişlerde, teklif verilecek proje ile ilgili olmayan kısımlara yer verilmemesi veya ayrı bir bölümde yer verilmesi

 

Her bir proje faaliyeti için hazırlanmış olan teklif, davet mektubundaki formatta KDV hariç ve KDV dâhil olarak gönderilmelidir.

 

Fiyat teklifi her bir proje için ayrı ayrı verilecektir. Teklif mektubunda firma yetkilisinin ismi ve unvanı ile firma kaşesi ve yetkili imzası mutlaka olacaktır. Teklif mektubuyla birlikte devamında yer alan şartnameyi de kaşe ve imzalı olarak idaremize elden vermeniz veya  0 342 231 07 03'e fax çekmeniz veya satinalma@ika.org.tr adresine mail göndererek Ajansa sunmanız gerekmektedir.

 

Birden fazla uzmanın görev almasını gerektiren her proje teklifi için, hangi uzman ya da uzmanların projenin hangi kısımları için hizmet sağlayacağı net bir şekilde belirtilmelidir.

 

Ajans, sunulan özgeçmişleri ve fiyatları değerlendirerek doğrudan satın alma yöntemi ile satın alma yapacaktır. Verilen tekliflerin değerlendirilmesinde fiyat unsuru tek kıstas sayılmayacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

(Not: Sorularınız için 0-342 231 07 01/02 Dahili: 144) 
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN