DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Sonuçları


Ajansımız tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim döneminde teslim alınan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

 

10 Proje başvurusundan tanesi başarılı bulunmuştur.

 

Destek almaya hak kazanan başarılı projelerin listesine sağdaki ek dosyalar kısmında erişilebilir.

 

Başvuru sahipleri ile bu ilan tarihinden itibaren on iş günü içinde elektronik ortamda sözleşme imzalanır. Teknik destek sözleşmesi, başvuru sahibi ve Ajans adına Genel Sekreter tarafından KAYS üzerinden imzalanır.

 

E-imza kullanılamaması durumunda sözleşme imzalanmasına ilişkin süre içinde başvuru sahibinin Ajansa müracaatı zorunludur. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar.

 

Sözleşmelerin kurum yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Sözleşme imzalamak üzere

*İmza Sirküleri (kamu kurumları için resmi yazı şeklinde imza örneği, vekâleten imzalanması durumunda ise resmi yetkilendirme yazısı)

*Kuruluş Belgesi (kamu kurumları için geçerli değildir)

*Başvuru Formu (Yetkili Kişinin tanımlandığı sayfa kaşe ve imzalı, diğer sayfalar paraflı olacak şekilde)

evraklarının dosya halinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN HAK SAHİPLERİNİN SÖZLEŞME İMZALAMADAN VE İZLEME-DEĞERLENDİRME BİRİMİ İLE GÖRÜŞMEDEN PROJENİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR FAALİYETTE BULUNMAMALARI GEREKMEKTEDİR.

 
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN