DESTEKLER

SOGEP 2019 Yılı Sosyal Destek Programı Mali Destekler 2020 Yılı Mali Destek Programları 2019 Yılı Mali Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (KOBİ) GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2015 Yılı Mali Destek Programları Kültür- Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar) Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programı (KOBİ) Gap Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2014 Yılı Mali Destek Programları Kültür Turizm Altyapı Mali Destek Programı Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı (Kobiler için) Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2013 Yılı Mali Destek Programları Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kobi' ler için) Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) 2010-2011 Yılı Mali Destek Programı Kapsamında Desteklenen Projeler 2011 Yılı Mali Destek Programları 2010 Yılı Mali Destek Programları 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Fizibilite Desteği 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Teknik Destekler 2020 Yılı Teknik Destek Programı 2019 Yılı Teknik Destek Programı 2018 Yılı Teknik Destek Programı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 2016 Yılı Teknik Destek Programı 2015 Yılı Teknik Destek Programı 2014 Yılı Teknik Destek Programı 2013 Yılı Teknik Destek Programı 2012-Teknik Destek Programı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Doğrudan Faaliyet Destekleri 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sözleşme İşlemleri 2019 MDP Sözleşme İşlemleri 2019 FD Sözleşme İşlemleri 2017 MDP Sözleşme İşlemleri 2016 DFD Sözleşme İşlemleri 2016 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 DFD Sözleşme İşlemleri 2014 MDP Sözleşme İşlemleri 2014 DFD Sözleşme İşlemleri Proje Uygulama ve İzleme Teknik Destek Uygulamaları Proje Uygulama Rehberi (2013) Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) İhale İzleme ve Değerlendirme Proje Bilgilendirme Sunumları Mevzuat Teknik Destek Şartnameleri

2019 Yılı Teknik Destek Programı

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 yılı içerisinde 6 dönemde (Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım- Aralık) teknik destek sağlamayı planlamaktadır. Verilecek desteğe ilişkin tahsis edilen toplam kaynak  1.200.000 TL olarak kararlaştırılmıştır.

Teknik desteğin amaç ve önceliklerine Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nda yer verilmektedir. Buna göre, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bununla beraber, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Çalışma Programı kapsamında 2 adet Sonuç Odaklı Program (SOP) belirlenmiştir. Bu programlar Bölge Planı gelişme eksenleri altına yer alan hedefler doğrultusunda belirlenen konularda somut sonuçlar elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan programlar “Tarımda Rekabetçilik” ve “Gastronomi Turizmi” Sonuç Odaklı Programlarıdır. Teknik destek kapsamında Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Program ve Gastronomi Sonuç Odaklı Program ile birlikte TRC1 bölgesinde yer alan paydaşlar için kurumsal ve beşeri kapasiteyi arttırıcı faaliyetlere yönelik destekler verilmesi öncelik kazanmaktadır. Bu bağlamda Programın özel amaçları;

Özel Amaç 1

 Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Program (SOP) özel amaçları kapsamında paydaşların teknik beceri ve kapasitelerini arttırmaya yönelik olarak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Özel Amaç 2

Gastronomi Turizmi Sonuç Odaklı Program (SOP) özel amaçları kapsamında paydaşların teknik beceri ve kapasitelerini arttırmaya yönelik olarak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Özel Amaç 3

TRC1 bölge paydaşlarının kurumsal ve beşeri kapasitelerinin arttırılması

 

şeklinde belirlenmiştir.

 

 

İlk Başvuru Tarihi: 4 Şubat 2019

DÖNEM

SON BAŞVURU TARİHİ

1.DÖNEM (OCAK-ŞUBAT)

28.02.2019 -17:00

2.DÖNEM (MART-NİSAN)

30.04.2019- 17:00

3.DÖNEM (MAYIS-HAZİRAN)

28.06.2019- 17:00

4.DÖNEM (TEMMUZ- AĞUSTOS)

29.08.2019- 17:00

5.DÖNEM (EYLÜL-EKİM)

31.10.2019- 17:00

6.DÖNEM(KASIM-ARALIK)

31.12.2019- 17:00

 

 

 

, Başvuru sahipleri Ajans internet sitesinde (www.ika.org.tr) duyurular altında yer alan "Proje & BD Başvuru" butonunu tıklayarak veya (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) linkinden öncelikle (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) “başvuru sahibi kullanıcısı” olarak sisteme kayıt olmalıdır.

Sisteme kaydını yapan başvuru sahibi kullanıcı adı ve parolasını girdikten sonra e-posta adresine gönderilen onay kodunu girerek hesabını etkinleştirmeli ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Daha sonra, online başvuru sistemindeki ilgili adımları izleyerek online proje başvurusunu gerçekleştirmelidir. Başvuru formu ve ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler sisteme yüklenecektir.

Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını her dönemin son başvuru tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapmaları zorunludur.

Başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden Ajans’ın Gaziantep ilindeki merkezi ile Adıyaman ve Kilis illerindeki Yatırım Destek Ofisleri’ne teslim edilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN