DESTEKLER

SOGEP 2019 Yılı Sosyal Destek Programı Mali Destekler 2020 Yılı Mali Destek Programları 2019 Yılı Mali Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (KOBİ) GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2015 Yılı Mali Destek Programları Kültür- Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar) Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programı (KOBİ) Gap Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2014 Yılı Mali Destek Programları Kültür Turizm Altyapı Mali Destek Programı Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı (Kobiler için) Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2013 Yılı Mali Destek Programları Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kobi' ler için) Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) 2010-2011 Yılı Mali Destek Programı Kapsamında Desteklenen Projeler 2011 Yılı Mali Destek Programları 2010 Yılı Mali Destek Programları 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Fizibilite Desteği 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Teknik Destekler 2020 Yılı Teknik Destek Programı 2019 Yılı Teknik Destek Programı 2018 Yılı Teknik Destek Programı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 2016 Yılı Teknik Destek Programı 2015 Yılı Teknik Destek Programı 2014 Yılı Teknik Destek Programı 2013 Yılı Teknik Destek Programı 2012-Teknik Destek Programı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Doğrudan Faaliyet Destekleri 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sözleşme İşlemleri 2019 MDP Sözleşme İşlemleri 2019 FD Sözleşme İşlemleri 2017 MDP Sözleşme İşlemleri 2016 DFD Sözleşme İşlemleri 2016 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 DFD Sözleşme İşlemleri 2014 MDP Sözleşme İşlemleri 2014 DFD Sözleşme İşlemleri Proje Uygulama ve İzleme Teknik Destek Uygulamaları Proje Uygulama Rehberi (2013) Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) İhale İzleme ve Değerlendirme Proje Bilgilendirme Sunumları Mevzuat Teknik Destek Şartnameleri

2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES)

  Ajansımız tarafından yürütülecek 2019 Yılı Sosyal Destek Programı’nın (SODES), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile proje geliştirme süreci başlamış bulunmaktadır.

 

   SODES Programı kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yönetimiyle Ajans öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte olması hususları önem taşımaktadır.

 

   Program dâhilinde kapasite geliştirmeye dönük, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli projeler desteklenecektir. Bu noktada yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutlu güçlü projeler önem kazanmaktadır. Ancak, temel sosyal hizmet sunumuna yönelik faaliyetler, sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren faaliyetler, okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri SODES kapsamı dışında yer aldığı bilinmelidir. Bir proje asgari 1.000.000 TL bütçeli ile tasarlanmalıdır. Uygun bulunan proje başvurularından, TRC1 Bölgesinde (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) yer alan her bir il için en fazla 3 proje teklifi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacaktır. Hazırlanacak proje önerileri için, potansiyel proje başvuru sahiplerinin ekte yer alan dokümanlardan program usul ve esaslarını dikkatlice okumaları önerilir.

 

   Bu kapsamda SODES Programını tanıtmak amacı ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde Bilgilendirme Toplantıları yapılacaktır. Toplantıya katılmak isteyenlerin 23 Eylül 2019 tarihine kadar isim-soyisim, yer aldığı kurum ve iletişim bilgilerini (telefon ve e-posta) pyb@ika.org.tr adresine mail atmaları gerekmektedir. Toplantıların yapılacağı yerler katılım bildiriminde bulunan katılımcılara bilahare bildirilecektir.

 

Bilgilendirme Toplantısı Tarihleri

25.09.2019      Gaziantep

26.09.2019      Adıyaman

27.09.2019      Kilis

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN