DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES)


     Ajansımız tarafından yürütülecek 2019 Yılı Sosyal Destek Programı’nın (SODES), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile proje geliştirme süreci başlamış bulunmaktadır.

 

   SODES Programı kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yönetimiyle Ajans öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte olması hususları önem taşımaktadır.

 

     Program dâhilinde kapasite geliştirmeye dönük, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli projeler desteklenecektir. Bu noktada yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutlu güçlü projeler önem kazanmaktadır. Ancak, temel sosyal hizmet sunumuna yönelik faaliyetler, sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren faaliyetler, okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri SODES kapsamı dışında yer aldığı bilinmelidir. Bir proje asgari 1.000.000 TL bütçeli ile tasarlanmalıdır. Uygun bulunan proje başvurularından, TRC1 Bölgesinde (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) yer alan her bir il için en fazla 3 proje teklifi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacaktır. Hazırlanacak proje önerileri için, potansiyel proje başvuru sahiplerinin ekte yer alan dokümanlardan program usul ve esaslarını dikkatlice okumaları önerilir.

 

   Bu kapsamda SODES Programını tanıtmak amacı ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde Bilgilendirme Toplantıları yapılacaktır. Toplantıya katılmak isteyenlerin 23 Eylül 2019 tarihine kadar isim-soyisim, yer aldığı kurum ve iletişim bilgilerini (telefon ve e-posta) pyb@ika.org.tr adresine mail atmaları gerekmektedir. Toplantıların yapılacağı yerler katılım bildiriminde bulunan katılımcılara bilahare bildirilecektir.

 

Bilgilendirme Toplantısı Tarihleri

25.09.2019      Gaziantep

26.09.2019      Adıyaman

27.09.2019      Kilis

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN