HABERLER

TÜM HABERLER

2019 Mali Destek Programlarının Tanıtımı Yapıldı


İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) aylık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2019 Mali Destek Programları tanıtım toplantısı, Gaziantep Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı Ocak ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Gaziantep’te gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu toplantısının ardından Gaziantep Valiliği toplantı salonunda Bölge Valileri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımlarıyla 2019 Proje Teklif Çağrısı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kilis Valisi Recep Soytürk, “İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz 2010 yılından beri Yaşam Kalitesi Yüksek, Beşeri Sermayesi Güçlü, Rekabetçi & Yenilikçi, Orta Doğu'nun Çekim Merkezi İpekyol’unu inşa etme çabası içindeyiz. Nitelikli insan kaynağı, mali enstrümanları ve yatırım danışmanlık hizmetleri ile bölgemizin kalkınmasında önemli bir misyon üstlenen ajansımız kurulduğu günden beri destek verdiği 879 proje ile bölgemizde toplam 241,5 milyon TL’lik yatırımın hamisi olmuştur.'' dedi.

 

Vali Soytürk, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘‘Ajansımız, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programının bölgemizdeki tek yararlanıcı ili olan Gaziantep’te toplam bütçesi 40,3 milyon TL olan 5 önemli model projeye destek vermiştir. Bu projeler şunlardır; Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yürütülen Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası Projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Merkezi Biyogaz Üretim Tesisi Projesi, Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen Mecidiye Hanı Restorasyon Projesi, Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülen Ayakkabı Test Laboratuvarı ve Akreditasyon Merkezi Projesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından yürütülen Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi Projesidir. Ajansımız güdümlü projeler programı kapsamında da bölgemizde toplam 20,5 milyon bütçeli 5 önemli model projeye destek vermiştir. 2018 yılında Adıyaman’da 17, Gaziantep’te 20 ve Kilis’te 9 olmak üzere toplam 46 projenin uygulaması devam etmektedir. 2019 yılında Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Programı ve Gastronomi Turizmi Sonuç Odaklı Programları uygulamaya devam edecek olan ajansımız bu alanlarda mali destekler, fizibilite desteği ve teknik destek proje başvuruları almaya devam edecektir. Ajansımız ayrıca 2019 yılı içerisinde paydaşları ile birlikte bölgesel kalkınma odaklı çeşitli araştırma raporları ve strateji belgeleri hazırlayacaktır. Faaliyetlerini her yıl çalışma programlarında planlayan ve uygulamaları buna göre gerçekleştiren Ajansımız, 2019 yılı Çalışma Programı kapsamında da tasarladığı faaliyetler ile oluşturulan Sonuç Odaklı Programlar ve Yerel Kalkınma Fırsatları doğrultusunda bölgemizin gelişmesine hizmet etmeye devam edecektir.”

 

Ajansın 2019 yılı içerisinde; Mali Destek Programları, Fizibilite Desteği Programı, Teknik Destek Programı, Güdümlü Projeler Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı aracılığıyla bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere destek vermeye devam edeceğinin altını çizen İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Ülkemizdeki tüm kalkınma ajansları 2018 yılına kadar kalkınma perspektifli bir çok alanda çalışma yaparken, 2018 yılı itibariyle kalkınma ajanslarımız bölge kalkınma planlarındaki gelişme eksenlerine uygun stratejik kalkınma hedeflerini yakalamak üzere, belirli bir sektör, tema veya mekânda kalkınma sonuçları elde etmek amacı taşıyan alt program, tedbir, proje ve faaliyetleri içeren, nitelikli analize dayanan, ilgili kurumlarla işbirliği halinde hazırlanan, bölge planları ile uyumlu olan, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri olan, orta vadeli olarak oluşturulan Sonuç Odaklı Programlar üzerinden çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. Bu bağlamda ajansımız paydaşları ile işbirliğinde Gastronomi Turizmi ve Tarımda Rekabetçilik sonuç odaklı programlarını hazırlayarak yürürlüğe koymuştur. Ajansımız bu iki sonuç odaklı program dışında kalan çalışma konularını ise yerel kalkınma fırsatları programı altında çalışmaktadır. Gastronomi Turizmi Sonuç Odaklı Programımız TRC1 Bölgesi’nin gastronomi alanında var olan potansiyelinin değerlendirilerek bölgede gastronomi turizminin geliştirilmesini amaçlarken, Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Programımız TRC1 Bölgesinde faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı sanayide yer alan işletmelerin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesini amaçlamak üzere tasarlanmıştır. Her iki sonuç odaklı program kapsamında hazırladığımız toplam 24 Milyon bütçeli 2 yeni mali destek programı hakkında genel bir tanıtım yapacağız. Bu programlardan ilki olan Gastronomi Turizmi MDP için 10 Milyon TL, Tarımda Rekabetçilik Programı için ise 14 Milyon TL’lik bir fon tahsis edilmiştir” dedi.

 

Bölgesi’nin gastronomi alanında var olan potansiyelin değerlendirilerek bölgede gastronomi turizminin geliştirilmesi amacıyla tasarlanan Gastronomi Turizmi Mali Destek Programının hem kar amacı güden kurumların hem de kar amacı gütmeyen kurumların başvurusuna açık olacağını belirten Akyılmaz, “Bu program kapsamında kar amacı gütmeyen kurumlara verilebilecek proje mali desteği oransal olarak yüzde 90 olup, bu oran maksimum 800.000 TL’lik proje desteğine tekâmül ederken, kar amacı güden kuruluşlara verebilecek proje mali desteği oransal olarak yüzde 50 olup, bu oran maksimum 600.000 TL’lik proje desteğine tekâbül etmektedir. Gastronomi Turizmi Mali Destek Programına başvuru yapabilecek kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında;  Kamu Kurumları, Üniversiteler, Mahalli İdareler, Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Odalar, Borsalar, Birlikler, Sivil Toplum Örgütleri ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif ve Birlikler yer alırken, başvuru yapabilecek uygun kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında; ilgili vergi dairesine mükellef kaydı ve ilgili odaya üyelik kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler yer almaktadır.’’ İfadelerini kullandı.

 

Proje başvurularının 25 Ocak 2019’da başlayacağını hatırlatan Akyılmaz,  başvuruların olup, 18 Mart 2019 Tarihinde sona ereceğini kaydetti.

 

Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Şehitkâmil Kaymakamı Ali Dursun, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, GSO Başkanı Adnan Ünverdi ile kurum müdürleri ve davetliler katıldı.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN