HIZLI MENÜ

2019 Mali Yılı Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları 2015 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları 2013 Yılı Mali Destek Programları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı - 2011 2011 Yılı Mali Destek Programları DFD ve Teknik Destekler Ajans Hakkında Küçük Altyapı Mali Destek(Genel) Küçük Altyapı Mali Destek(Sizlerden gelenler) İktisadi Gelişme Mali Destek (Genel) İktisadi Gelişme Mali Destek(Sizlerden Gelenler)

SIKÇA SORULAN SORULAR

2017 Yılı Mali Destek Programları

Kur farkından doğan zararlar karşılanıyor mu?

Kur farkından doğan zararlar uygun maliyet olmadığından dolayı karşılanmamaktadır.

İnşaat giderleri destekleniyor mu?

Altyapı programı dışındaki programlarda, projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyettir. Altyapı programlarında ise inşaat işleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Enerji verimliliği ile ilgili işletmenin içerisinde birkaç farklı noktada proje gerçekleştirilebilir mi?

Birden fazla verimlilik uygulaması gerçekleştirilebilir.

Projede çalışan kişiler hali hazırda çalışan kişilerden olabilir mi? Bu kişilerin maaşlarını proje bütçesinden ödeyebilir miyiz?

Sadece proje kapsamında konusunda uzman teknik ve idari personel olarak çalıştırılmak üzere yeni istihdam edilecek personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler uygun maliyettir.

Arge merkezi kurulumundan kastınız nedir ?

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir. *Sektörler itibariyle değişiklik gösteren Ar-Ge Merkezi personel sayısı için 01.08.2016 tarih ve 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na bakınız.

Arge merkezi kurulumu için yeterli arge personelim yok ama arge birimi açmak istiyorum. Desteklerinizden faydalanabilir miyim?

Ar-Ge birimi kuramayacak firmalar "Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin yapılması" önceliğinden başvurarak destek talebinde bulunabilirler.

Tasarım Merkezi tanımına uygun bir merkez kurmamım bana sonrası için faydası var mıdır?

Arge ve Tasrım Merkezi kuran işletmeler Sanayi Bakanlığı desteklerinden faydalanabilmektedir. Vergi İndirimi, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopaj desteği vb.

Kobi olarak başvuruda bulunacağım. KDV kısmına da destek veriyor musunuz?

KDV proje kapsamında uygun maliyet değildir. Destek miktarı KDV hariç maksimum %50 olarak belirlenmiştir.

 

Organik Tarım programı kapsamında birçok sorum var. Teknik destek veriyor musunuz?

GAP OTADAM teknik ekibinden randevu alarak teknik istişare toplantıları gerçekleştirebilirsiniz. İrtibat bilgileri program rehberinde mevcuttur.

İşletmem var. Organik Tarım programına başvurabilir miyim

Organik Tarım ProgramıINVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN