DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

2015 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruya Açılmıştır.


    İpekyolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı içerisinde 6 dönemde (Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım-Aralık) teknik destek sağlamayı planlamaktadır. Verilecek desteğe ilişkin tahsis edilen toplam kaynak 600.000 TL olarak kararlaştırılmıştır.

 

     Teknik desteğin amaç ve önceliklerine Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nda yer verilmektedir. Buna göre, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

 

     Programın özel amaçları ise;

 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,

 • Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına uzman desteği sağlanmasıdır

 

İlk Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2014

DÖNEM

REFERANS NO

SON BAŞVURU TARİHİ

1.DÖNEM(OCAK-ŞUBAT)

TRC1/15/TD/01

27.02.2015

2.DÖNEM(MART-NİSAN)

TRC1/15/TD/02

30.04.2015

3.DÖNEM(MAYIS-HAZİRAN)

TRC1/15/TD/03

30.06.2015

4.DÖNEM(TEMMUZ-AĞUSTOS)

TRC1/15/TD/04

31.08.2015

5.DÖNEM(EYLÜL-EKİM)

TRC1/15/TD/05

30.10.2015

6.DÖNEM(KASIM-ARALIK)

TRC1/15/TD/06

31.12.2015

     Ayrıntılı bilgi için: http://www.ika.org.tr/upload/duyurular/2015-Yili-Teknik-Destek-Rehberi-762260.pdf
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN