DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

2015 DFD Programı Başvuruya Açılmıştır.


 

"2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı" ile TRC1 Bölgesi'nin (Gaziantep,Adıyaman ve Kilis)   kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için toplam kaynak miktarı 1.000.000 TL olup verilecek destek miktarı asgari 25.000 TL ile azami 75.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

 

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece TRC1 Düzey 2 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde yer alan;

 

 •          Kamu Kurumları – Valilik
 •          Kamu Kurumları – Kaymakamlık
 •          Kamu Kurumları - Bölge Müdürlüğü
 •          Kamu Kurumları - Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve müdürlükler
 •          Kamu Kurumları - İl Müdürlüğü
 •          Kamu Kurumları - İlçe Müdürlüğü
 •          Üniversiteler – Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu)
 •          Mahalli İdareler - Büyükşehir Belediyesi
 •          Mahalli İdareler - İl Belediyesi
 •          Mahalli İdareler - İl Özel İdaresi
 •          Mahalli İdareler - İlçe Belediyesi
 •          Mahalli İdareler - Belde Belediyesi
 •          Mahalli İdareler - Diğer Mahalli İdare Birlikleri
 •          Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Odalar
 •          Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Borsalar
 •          Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dahil)
 •          Sivil Toplum Kuruluşları - Dernek
 •          Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf
 •          Sivil Toplum Kuruluşları – Federasyon
 •          Sivil Toplum Kuruluşları  – Konfederasyon
 •          Kooperatifler - Birlikler – Kar Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)
 •          Kooperatifler - Birlikler - Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif
 •          Organize Sanayi Bölgeleri
 •          Küçük Sanayi Siteleri
 •          Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 •          İş Geliştirme Merkezileri (İŞGEM)

 

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvurabilir.

 

Başvuru

 

Başvuru sahipleri Ajans internet sitesinde yer alan ilgili online başvuru linkini tıklayarak öncelikle sisteme (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) “başvuru sahibi” olarak kayıt olmalıdır. (http://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr) Sisteme kaydını yapan başvuru sahibi kullanıcı adı ve parolasını girdikten sonra mail adresine gönderilen onay kodunu girerek hesabını etkinleştirmeli ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Daha sonra, online başvuru sistemindeki ilgili adımları izleyerek online proje başvurusunu gerçekleştirmelidir. Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler sisteme yüklenecektir. Bu sistemle, Ajans’a yapılacak proje başvuruları internet üzerinden elektronik başvuru son tarihine kadar (23.12.2015, Saat 23.59)  tamamlanmalıdır. Projeler için son teslim tarihi 31.12.2015 saat 17:00'dır.

 

Online başvuruyu tamamlayan başvuru sahipleri çıktısını aldıkları proje başvurusuna Ajans tarafından talep edilen destekleyici belgeleri ekleyerek proje dosyasını oluşturmalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için  http://portal.kays.kalkinma.gov.tr  adresinde ekranın sağında yer alan yardım sekmesi tıklanarak kayıt işlemleri ile ilgili kılavuzlara ve eğitim videolarına ulaşılabilir.

 

Programla ilgili dökümanlara sağ taraftaki EK DOSYALAR kısmından ulaşabilirsiniz.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN