HIZLI MENÜ

2019 Mali Yılı Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları 2015 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları 2013 Yılı Mali Destek Programları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı - 2011 2011 Yılı Mali Destek Programları DFD ve Teknik Destekler Ajans Hakkında Küçük Altyapı Mali Destek(Genel) Küçük Altyapı Mali Destek(Sizlerden gelenler) İktisadi Gelişme Mali Destek (Genel) İktisadi Gelişme Mali Destek(Sizlerden Gelenler)

SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 Yılı Mali Destek Programları

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar en fazla kaç proje başvurusunda bulunabilir?

2 tanesi Kültür Turizm Altyapı Mali Destek Programı ve 2 tanesi de Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı olmak üzere 4 tane Proje başvurusunda bulunulabilir. Ancak her bir programdan en fazla 1 proje için  destek alabilir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak açabileceğimiz kişisel gelişim kursları nelerdir?

Kişisel gelişim kurslarına destek verilmemektedir.

Sosyal yaşam, çocuk ve gençlik merkezlerinin inşaatı için ayrılan %30 kira için kullanılabilir mi?

Kullanılamaz.

Mesire alanı ve sosyal aktivitelerin yapılabilmesi için nasıl bir çalışma yapabiliriz?

Kültür Turizm Altyapı Mali Destek Programının ikinci önceliği olan TRC1 Bölgesi'nde kültür-sanat olanaklarının arttırılmasına yönelik altyapı çalışmaları kapsamında bir çalışma yürütülebilir.

STK lar Rehabilitasyon merkezi kurmak için Ajansınızdan destek alabilmekte midir?

Evet, destek alabilmektedirler.

Ajansın kuruluşundan bu yana tarımsal projelere çok öncelik vermediğini görüyoruz. Neden?

Mevzuat gereği birincil tarım faaliyetlerine destek verilememektedir.

Hazırlanan projelerin değerlendirme puanlarını ayrıntılarıyla nasıl öğrenebilirim?

Mevzuat gereği projenin başarısız olması durumunda başarısız olma nedeni başvuru sahibine bildirilir.

Daha önce sunulan proje revize edilerek sunulabilir mi?

Evet, sunulabilir.

Siz Ajans olarak tekstil sektörüne destek veriyorsunuz. Ben tekstilde kullanılmak üzere makine üretiyorum Ajanstan destek alabilir miyim?

Hayır. Makine sektöründe faaliyet gösterdiğinizden Ajansın destek verdiği sektörler arasında bulunmamaktasınız.

Fizibilite hangi projeler için hazırlanmalı?

Kültür Turizm Altyapısı Mali Destek Programına sunulacak projeler için detaylı fizibilite hazırlanması gerekmektedir.  Fizibilite Şablonu KAYS(Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) ve internet sitemizde Kültür Turizm Altyapısı Mali Destek Programı altında yer almaktadır. Fizibilte Şablonuna ek olarak keşif, metraj, yaklaşık maliyet, çizimler vb. eklenmelidir.

Okul Öncesi eğitimde sadece modernizasyon vb. fiziksel projeler için mi destek veriliyor?

Okul öncesi eğitimde sadece tefrişat alımı gibi fiziksel altyapının iyileştirilmesi projeleri değil, okul öncesi eğitim kalitesinin artırılması, ebeveynlerin ve eğiticilerin okul öncesi eğitimde farkındalığının artırılması projeleri de uygun proje konuları arasında yer almaktadır.

 

Sosyal içerikli projeler olabilir mi? Örneğin Türkçe’nin bir dil olarak nerdeyse bilinmediği, çok yanlış kullanıldığı dezavantajlı bölgeler için

Sosyal Gelişme  Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında öncelikler ile ilişkilendirildiği sürece sosyal içerikli projeler sunulabilir.

Suçluluk alanında kişisel gelişim, seminer vb. konularında bilgilendirici eğitsel faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla, cezaevi personeline, ergen mahkumlara ve yetişkin mahkumlara yönelik konferanslar ve seminerler düzenlenmesi konusu uygun mudur?

Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında öncelikler ile ilişkilendirildiği sürece sosyal içerikli projeler sunulabilir.

Kapasite raporu mevcut olan bir firmanın üretim alanını kullanan ve kendi kapasite raporu mevcut olmayan bir firma başvuru yapabilir mi?

Başvuruda bulunacak olan firmanın KOBİ tanımına uygun olması gerekmektedir

2010 yılında Mali Destek Programına başvurmuştuk ve faydalanmıştık. Tekrar bu programa başvuru hakkımız var mı?

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 2010 ve 2011 yılında sağlanan mali desteklerden faydalanan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, halihazırda yürüttükleri proje süresi içerisinde ve proje bitiş tarihinden itibaren bir takvim yılı süresince Ajans'tan destek alamazlar. 

KOSGEB KOBİ proje destek programlarından destek alan firmalar başvurabilir mi?

Aynı başvuru konusu için ulusal ya da uluslararası hibe programlarından (AB, Büyükelçilik Hibeleri, Dünya Bankası, UNESCO, TKDK, KOSGEB vb.) finansman sağlayan gerçek ve tüzel kişiler T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı mali destek programlarına başvuramazlar.

Proje kapsamında araç alımı-bina yapımı imkanı var mı?

Başvuru Rehbelerinde “Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı içerisinde “projenin yürütülmesi için zorunlu olmayan araç alımı ve bina yapımı” uygun olmayan maliyet olarak gösterilmiştir. Bunun yanında Kültür Turizm Altyapısı Mali Destek Programı dışındaki programlardaki “Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri” uygun maliyet olarak belirtilmiştir.

Üretici dernekleri ve birlikler uygun başvuru sahibi midir?

 Ajansın 2014 yılı Mali Destek Programları KOBİ’ler ve “Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar” için tasarlanmıştır.

Örnek projeye nereden ulaşabiliriz?

Ajans tarafından örnek proje sunulmamaktadır. Başvuru sahipleri projeleri kendileri tasarlayacaklardır. 

Şahıs ya da şirket başvurusu fark ediyor mu?(KOBİ)

Kobi tanımına uyan başvuru sahipleri uygundur.

KOBİ kuruluş tarihi önemli mi?

Başvuruda bulunacak olan KOBİ tanımına uygun işletmenin son başvuru tarihinden önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Anaokullarının iyileştirilmesi ve desteklenmesi için yapılacak projeleri, anaokullarımız mı yoksa onlar adına Milli Eğitim Müdürlüğü’mü yapacaktır?

Anaokulları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden proje sunabilirler.

Hibe proje bitiminde mi ödeniyor?

Ajanstan sağlanan finans destekleri üç ayrı dilimler halinde ödenmektedir. İlk etapta %40, ara rapor döneminde %30 ve projenin kapanışı esnasında %30’lık bölüm ödenmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’dan kırsal kalkınma konusunda mandıra için destek aldık. pekmez işletme tesisi için de 250.000 TL aldık. Aynı pekmez işletme tesisimiz için makine ekipmanına ihtiyaç duyuyoruz. Bu makineler için başvura bilir miyiz?

Aynı makineler için olmadığı ve rehberlerde belirtilen şartları sağladığınız sürece başvurabilirsiniz.

Projenin Gaziantep, Adıyaman ve Kilis il sınırları içinde uygulanması şart mı?

Faaliyetlerin TRC1 bölgesi yani Gaziantep, Kilis ve Adıyaman' da uygulanması gerekmektedir.

Destek programı Zeugma, Yesemek ve Tilmen Höyük vb. yerlerin tanıtımı amacı ile gezi ve tur organizasyonlarındaki gezi araçlarını kapsıyor mu?

Başvuru Rehberlerinde “Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı içerisinde “projenin yürütülmesi için zorunlu olmayan araç alımı ” uygun olmayan maliyet olarak gösterilmiştir. Bütçenin İnsan Kaynakları ve Seyahat başlıklarının toplamı için tahsis edilebilecek toplam tutar projenin toplam uygun maliyetinin %5’ini aşamaz.

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların sunmuş oldukları ofis ve diğer donanım malzemeleri eş finansman olarak değerlendirilir mi?

Başvuru Formu’nda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmaz ve uygun maliyet olarak değerlendirilemez. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. (Ayni katkı, proje yararlanıcısı tarafından yapılacak her türlü nakdi olmayan katkıdır. Örnek olarak, bir yararlanıcının X Projesi faaliyetleri için kendine ait konferans salonunu kullanması projeye yapılan ayni bir katkıdır. Ayni katkılar eş finansman sayılmaz.)

Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ile birden fazla kamu kurumu ortak proje hazırlayabilir mi?

Ortaklar rehberlerde belirtilen koşulları sağlıyorlarsa uygundur

Nane kurutma tesisinde paketleme ve ambalajlama çalışması için proje sunabilir miyiz?

Mali destek öncelikleri(sektörlerle birlikte) rehberlerde yer almaktadır. Öncelikler doğrultusunda başvuru yapılabilir.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN