DESTEKLER

Sosyal Destek Programı (SODES) 2019 Yılı Sosyal Destek Programı Mali Destekler 2019 Yılı Mali Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (KOBİ) GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2015 Yılı Mali Destek Programları Kültür- Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar) Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programı (KOBİ) Gap Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2014 Yılı Mali Destek Programları Kültür Turizm Altyapı Mali Destek Programı Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı (Kobiler için) Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2013 Yılı Mali Destek Programları Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kobi' ler için) Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) 2010-2011 Yılı Mali Destek Programı Kapsamında Desteklenen Projeler 2011 Yılı Mali Destek Programları 2010 Yılı Mali Destek Programları 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Fizibilite Desteği 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Teknik Destekler 2019 Yılı Teknik Destek Programı 2018 Yılı Teknik Destek Programı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 2016 Yılı Teknik Destek Programı 2015 Yılı Teknik Destek Programı 2014 Yılı Teknik Destek Programı 2013 Yılı Teknik Destek Programı 2012-Teknik Destek Programı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Doğrudan Faaliyet Destekleri DFD Raporları 2011 DFD Raporları 2012 DFD Raporları 2013 DFD Raporları 2014 DFD Raporları 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sözleşme İşlemleri 2019 MDP Sözleşme İşlemleri 2019 FD Sözleşme İşlemleri 2017 MDP Sözleşme İşlemleri 2016 DFD Sözleşme İşlemleri 2016 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 DFD Sözleşme İşlemleri 2014 MDP Sözleşme İşlemleri 2014 DFD Sözleşme İşlemleri Proje Uygulama ve İzleme Teknik Destek Uygulamaları Proje Uygulama Rehberi (2013) Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) İhale İzleme ve Değerlendirme Proje Bilgilendirme Sunumları Mevzuat Teknik Destek Şartnameleri

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

"2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı" ile TRC1 Bölgesi'nin (Gaziantep,Adıyaman ve Kilis)   kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için toplam kaynak miktarı 800.000 TL olup verilecek destek miktarı asgari 25.000 TL ile azami 75.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

 

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece TRC1 Düzey 2 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde yer alan;

 

-Kamu Kurumları – Valilik

-Kamu Kurumları – Kaymakamlık

-Kamu Kurumları - Bölge Müdürlüğü

-Kamu Kurumları - Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve müdürlükler

-Kamu Kurumları - İl Müdürlüğü

-Kamu Kurumları - İlçe Müdürlüğü

-Üniversiteler – Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu)

-Mahalli İdareler - Büyükşehir Belediyesi

-Mahalli İdareler - İl Belediyesi

-Mahalli İdareler - İl Özel İdaresi

-Mahalli İdareler - İlçe Belediyesi

-Mahalli İdareler - Belde Belediyesi

-Mahalli İdareler - Diğer Mahalli İdare Birlikleri

-Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Odalar

-Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Borsalar

-Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dahil)

-Sivil Toplum Kuruluşları - Dernek

-Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf

-Sivil Toplum Kuruluşları – Federasyon

-Sivil Toplum Kuruluşları  – Konfederasyon

-Kooperatifler - Birlikler – Kar Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)

-Kooperatifler - Birlikler - Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif

-Organize Sanayi Bölgeleri

-Küçük Sanayi Siteleri

-Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

-İş Geliştirme Merkezileri (İŞGEM)

 

 

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

başvurabilir.

Başvuru

 

Başvuru sahipleri Ajans internet sitesinde yer alan ilgili online başvuru linkini tıklayarak öncelikle sisteme(KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) “başvuru sahibi” olarak kayıt olmalıdır. (http://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr) Sisteme kaydını yapan başvuru sahibi kullanıcı adı ve parolasını girdikten sonra mail adresine gönderilen onay kodunu girerek hesabını etkinleştirmeli ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Daha sonra, online başvuru sistemindeki ilgili adımları izleyerek online proje başvurusunu gerçekleştirmelidir. Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler sisteme yüklenecektir. Bu sistemle, Ajans’a yapılacak proje başvuruları internet üzerinden elektronik başvuru son tarihine kadar (24.12.2014, Saat 23.59)  tamamlanmalıdır. Projeler için son teslim tarihi 31.12.2014 saat 17:00'dır.

 

Online başvuruyu tamamlayan başvuru sahipleri çıktısını aldıkları proje başvurusuna Ajans tarafından talep edilen destekleyici belgeleri ekleyerek proje dosyasını oluşturmalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için  http://portal.kays.kalkinma.gov.tr  adresinde ekranın sağında yer alan yardım sekmesi tıklanarak kayıt işlemleri ile ilgili kılavuzlara ve eğitim videolarına ulaşılabilir.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN