DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

2013 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başarılı Proje Listesi Açıklı


Ajansımıza tarafından gerçekleştirilen 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında teslim alınan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Destek almaya hak kazanan projeler ektedir.Not: Destek almaya hak kazananların 
sözleşmeye davet yazılarının kendilerine tebliğinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde http://ika.org.tr/destekler-altsayfa.asp?SayfaInId=54 adresinde bulunan sözleşme için gerekli evrakları hazırlayayıp Ajasımıza başvurmaları gerekmektedir. 
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN