DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı


 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı.

 

Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemektir.

 

Bu Yönetmelik, 4691 sayılı Kanunun 4 üncü, 5 inci, 8 inci, 9 uncu, ek 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN