DESTEKLER

SOGEP 2019 Yılı Sosyal Destek Programı Mali Destekler 2020 Yılı Mali Destek Programları 2019 Yılı Mali Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (KOBİ) GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2015 Yılı Mali Destek Programları Kültür- Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar) Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programı (KOBİ) Gap Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2014 Yılı Mali Destek Programları Kültür Turizm Altyapı Mali Destek Programı Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı (Kobiler için) Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2013 Yılı Mali Destek Programları Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kobi' ler için) Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) 2010-2011 Yılı Mali Destek Programı Kapsamında Desteklenen Projeler 2011 Yılı Mali Destek Programları 2010 Yılı Mali Destek Programları 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Fizibilite Desteği 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Teknik Destekler 2020 Yılı Teknik Destek Programı 2019 Yılı Teknik Destek Programı 2018 Yılı Teknik Destek Programı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 2016 Yılı Teknik Destek Programı 2015 Yılı Teknik Destek Programı 2014 Yılı Teknik Destek Programı 2013 Yılı Teknik Destek Programı 2012-Teknik Destek Programı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Doğrudan Faaliyet Destekleri 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sözleşme İşlemleri 2019 MDP Sözleşme İşlemleri 2019 FD Sözleşme İşlemleri 2017 MDP Sözleşme İşlemleri 2016 DFD Sözleşme İşlemleri 2016 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 DFD Sözleşme İşlemleri 2014 MDP Sözleşme İşlemleri 2014 DFD Sözleşme İşlemleri Proje Uygulama ve İzleme Teknik Destek Uygulamaları Proje Uygulama Rehberi (2013) Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) İhale İzleme ve Değerlendirme Proje Bilgilendirme Sunumları Mevzuat Teknik Destek Şartnameleri

BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN)

2013 YILI BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI(KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR)

(Referans No: TRC1-13-BF2)

Programın Amacı:  Adıyaman ve Kilis illerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılarak, TRC1 bölgesinde iller arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

Ø  Valilikler

Ø  Kaymakamlıklar

Ø  Bölge, İl, İlçe Müdürlükleri

Ø  Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluşlar ile Enstitüler

Ø  Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyeleri)

Ø  5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

Ø  Üniversiteler (Sadece Rektörlük üzerinden)

Ø  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)

Ø  STK’lar(Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar)

Ø  Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

 

Programın Öncelikleri: 

Ø  Hayvancılık faaliyetlerinde AR-GE, pazarlama, örgütlenme, tanıtım, yayım, mesleki eğitim  çalışmaların geliştirilmesi

Ø  Organik tarımın ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde alternatif enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması

Ø  Yöresel ürünler ve el sanatlarının  markalaşma, pazarlama, örgütlenme, tanıtım, yayım, mesleki eğitim, endüstrileşme çalışmaların geliştirilmesi

Örnek Proje Konuları:

Ø  Tarımda ekonomik faaliyetleri çeşitlendirecek alanlarda pazarlama ve ticarileştirme faaliyetlerine yönelik projeler

Ø  Örtü altı yetiştiriciliğinde yenilenebilir enerji uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik projeler

Ø  Organik tarımda sertifikasyon çalışmalarını içeren projeler

Ø  Yöresel ürünlerin tescili, coğrafi işaretlerin alınması ve markalaşma faaliyetlerini içeren projeler

Ø  El sanatları ve yöresel ürün satışlarında e-tanıtım ve e-ticaret uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler

 

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

2.000.000 TL

ASGARİ/AZAMİ DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 25.000 TL

Azami Tutar: 400.000TL

EŞ-FİNANSMAN ORANI

Azami %75

PROJE SÜRESİ

Azami 9 Ay

SON BAŞVURU TARİHİ ve SAATİ

28.01.2013 Saat 19:00

 

2013 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı(Kar Amacı Gütmeyen Kurum Ve Kuruluşlar) Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.

Online Proje Başvuru Sayfası için tıklayınız.

Online Proje Başvurusu Yardım için tıklayınız.

 NOT: Başvurular, 3 Aralık 2012 tarihinde aktif olacak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapılacaktır bilgi için KAYS Portal’ının Yardım bölümünde yer alan Kullanıcı Kılavuzu’nu inceleyebilirsinizINVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN