HIZLI MENÜ

2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları 2015 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları 2013 Yılı Mali Destek Programları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı - 2011 2011 Yılı Mali Destek Programları DFD ve Teknik Destekler Ajans Hakkında Küçük Altyapı Mali Destek(Genel) Küçük Altyapı Mali Destek(Sizlerden gelenler) İktisadi Gelişme Mali Destek (Genel) İktisadi Gelişme Mali Destek(Sizlerden Gelenler)

SIKÇA SORULAN SORULAR

Küçük Altyapı Mali Destek(Genel)

Başvuru sahiplerinden Belediyeler, İl Özel İdareleri, Ticaret ve Sanayi Odalarının kurumunuza katkı paylarını yatırmadıkları takdirde ajansınıza proje teklif edebilecekler mi?

Hayır. Başvuru Sahiplerinden, 5449 Sayılı Kanunun 19. maddesinin (d ve e) bendinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, bu teklif çağrısının başvuru tarihi itibariyle tamamen yerine getirmeyenler İKA'ya proje veya faaliyet desteği başvurusunda bulunamazlar.

Fizibilite şablonunun doldurulması ve sunulması zorunlu mudur?

Evet, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na başvuru yapacak tüm kamu kurumları ve yerel yönetimlerin uygun şekilde doldurulmuş ve gerekli belgeleri eklenmiş halde fizibilite şablonunu sunmaları gerekmektedir.

Bir Kurum/Kuruluş toplam kaç proje sunabilir?

Başvuru Rehberi 2.1.3 bölümünde belirtildiği üzere aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ajansa tek başına en fazla iki projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ajans bunlardan en fazla bir tanesine mali destek sağlayabilir.

Proje kapsamında kamu personeline ödeme yapılabiliyor mu?

Proje kapsamında kamu görevlilerine yapılacak ücret, maaş gibi ödemeler uygun maliyetler kapsamında yer almamaktadır. Ancak kamu görevlilerinin proje kapsamındaki yolluk ve gündelik giderleri uygun maliyetler kapsamındadır.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN