DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

Kobiler İçin Bakk Projesi Açıklı


 

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA – Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı” nın “Finansal Araçların Oluşturulması ve geliştirilmesi tedbiri kapsamında oluşturulan Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) Projesi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN’ün de katılımıyla 16 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısıyla başlamıştır. Proje, Avrupa Yatırım Bankası Grubu, Kredi Garanti Fonu ve beş aracı banka (Akbank, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası) tarafından 22 Ekim 2010 tarihinde uygulama anlaşmalarının imzalanmasıyla hayata geçmiştir.                                 

Proje kapsamında üç bileşen bulunmaktadır:
Birinci bileşen içerisinde Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ne sağlanacak 5 milyon Avroluk kontra-garanti desteği ile teminat talebinde bulunan toplam 1500 mikro-işletmenin, işletme başına maksimum 25.000 Avroya kadar teminatlırılmış krediye erişimi mümkün olacaktır. Bu şekilde mikro işletmeler için toplam 37,5 milyon Avroluk kredi hacmi yaratılması beklenmektedir. İkinci bileşen kapsamında ise Avrupa Yatırım Fonu aracılığı ile sağlanacak toplam 25 milyon Avroluk kredi garantisi desteği çıpa olarak kullanılmaktadır. Projenin bu bileşeni kapsamında, teminat sorunu çeken toplam 2500 KOBİ işletme başına maksimum 200.000 Avroya kadar teminatlırılmış krediye erişim imkânı bulacaktır. Projenin üçüncü bileşeni kapsamında ise projenin uygulamasında yer alan kuruluşların kapasitelerinin geliştirmesine ve projenin KOBİ’ler arasında bilinirliğini artırmaya yönelik toplam 2 milyon Avroluk yardım sağlanacaktır. Uygulama anlaşmaları, Avrupa Yatırım Bankası’nın 250 milyon Avro tutarındaki kredisini, 5 aracı bankanın (Akbank, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası) 250 milyon Avro tutarındaki katkısını ve Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) ve Türkiye’nin katkısından oluşan yaklaşık 30 milyon Avro tutarındaki garantiyi kapsamaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Yatırım Bankası ile aracı bankalarının kendi kaynaklarından eşit miktarlarda bulunacakları (250 Milyon Avro) katkılarla oluşacak 500 milyon Avroluk kredi, bu sayede KOBİ’lerin kullanımına uygun hale gelmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile Avrupa Yatırım Bankası arasında işbirliği sayesinde oluşturulan Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde faaliyet gösteren mikro işletmeler ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) adındaki ihtiyaca özel bu proje 2011 yılında uygulamaya geçiriliyor. KOBİ’lerin kredi teminatları, kredi faizleri ve vadeleri ile ilgili sorunları üzerinde rahatlama sağlayabilme ve KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadıkları sıkıntılara çözüm üretebilme potansiyelinden dolayı merakla beklenen projenin 2011 yılındafaaliyete geçmesinin önünde hiçbir engel kalmaması ile KOBİ’ler tarafından kullanılabilmesine başlanılacaktır. Bu proje ile ekonominin lokomotifi konumunda olan KOBİ’lerin finansman erişimine ve finansmanın kalitesine ilişkin sorunlarının hafifletilmesi sayesinde ekonomik büyüme, istihdam ve gelişmenin artırılmasının, bölgesel farklılıkların azaltılmasının ve mali sektörün derinleşmesinin ve genişlemesinin sağlanması beklenmektedir. BAKK Projesinden faydalanacak hedef bölgeler Türkiye’nin gelişmemiş veya az gelişmiş bölgeleridir. Dolayısıyla Projeden faydalanacak Mikro işletmeler ve KOBİ’lerin hedef bölgede kurulmuş veya kurulacak olması veya faaliyetlerinin büyük bir bölümünü hedef bölgede yürütmesi gerekmektedir. Bu işletmeler proje sayesinde; yapacakları yeni yatırım, işletme sermayesi takviyesi, ürün geliştirme, ihracat vb. faaliyetleri için gerekli finansal desteğe doğrudan 5 muhabir banka olan Akbank, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası aracılığı ile Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanacak kefalet sayesinde erişebileceklerdir.

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan içeriği ekte bulabilirsiniz.
INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN