DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

“Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı” Hazırlanması İşi Ön Yeterlik Dokumanları


 

AŞAĞI FIRAT HAVZASI TURİZM GELİŞİM KORİDORU VE EYLEM PLANI” HAZIRLANMASI İŞİ ÖN YETERLİK DOKÜMANLARI                                








INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN