HIZLI MENÜ

2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları 2015 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları 2013 Yılı Mali Destek Programları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı - 2011 2011 Yılı Mali Destek Programları DFD ve Teknik Destekler Ajans Hakkında Küçük Altyapı Mali Destek(Genel) Küçük Altyapı Mali Destek(Sizlerden gelenler) İktisadi Gelişme Mali Destek (Genel) İktisadi Gelişme Mali Destek(Sizlerden Gelenler)

SIKÇA SORULAN SORULAR

2013 Yılı Mali Destek Programları

KOBİ-Bir laboratuvarın modernizasyonu proje konusu olabilir mi?

Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı için hazırlanan örnek proje başlıkları içerisinde “önceliklerde belirtilen sektörlerde yeni ürün geliştirilebilecek ve araştırma yapılabilecek yeni laboratuvar, atölye vb yerlerin kurulmasına, mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik projeler” ifadesi geçmektedir. Dolayısıyla önceliklerle ilişkilendirilerek sunulabilir.

Okul öncesi eğitimde sadece modernizasyon vb. fiziksel projeler için mi destek veriliyor?

Okul öncesi eğitimde sadece tefrişat alımı gibi fiziksel altyapının iyileştirilmesi projeleri değil, okul öncesi eğitim kalitesinin artırılması, ebeveynlerin ve eğiticilerin okul öncesi eğitimde farkındalığının artırılması projeleri de uygun proje konuları arasında yer almaktadır.

Fizibilite hangi projeler için hazırlanmalı?

Turizm Altyapısı Mali Destek Programına sunulacak projeler için detaylı fizibilite hazırlanması gerekmektedir. Ancak diğer programlar için EK-1 Fizibilite Şablonu’ndaki “Genel Bilgi” kısmının doldurulması yeterlidir.

Sosyal içerikli projeler olabilir mi? Örneğin Türkçe’nin bir dil olarak neredeyse bilinmediği, çok yanlış kullanıldığı dezavantajlı bölgeler için

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında öncelikler ile ilişkilendirildiği sürece sosyal içerikli projeler sunulabilir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı herhangi bir destek kapsamı içerisinde yer alıyor mu?

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamındaki öncelikler arasında “organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde alternatif enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması” önceliği yer almaktadır.

SODES projelerinde olduğu gibi STK’ların faydalanacağı hibe miktarı nedir?

Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar Ajanstan azami %75 oranında destek alabilmektedir.

Suçluluk alanında kişisel gelişim, seminer vb. konularında bilgilendirici eğitsel faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla, cezaevi personeline, ergen mahkumlara ve yetişkin mahkumlara yönelik konferans ve seminerler düzenlenmesi konusu uygun mudur?

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında öncelikler ile ilişkilendirildiği sürece sosyal içerikli projeler sunulabilir.

Kapasite raporu mevcut olan bir firmanın üretim alanını kullanan ve kendi kapasite raporu mevcut olmayan bir firma başvuru yapabilir mi?

Başvuruda bulunacak olan firmanın KOBİ tanımına uygun olması gerekmektedir.

2010 yılı mali destek programına başvurmuştuk ve faydalanmıştık.Tekrar bu programa başvuru hakkımız var mı?

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 2010 ve 2011 yılında sağlanan mali desteklerden faydalanan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, halihazırda yürüttükleri proje süresi içerisinde ve proje bitiş tarihinden itibaren bir takvim yılı süresince Ajans'tan destek alamazlar.

Kosgeb Kobi proje destek programından destek alan firmalar başvurabilir mi?

Aynı başvuru konusu için ulusal ya da uluslararası hibe programlarından (AB, Büyükelçilik Hibeleri, Dünya Bankası, UNESCO, TKDK, KOSGEB vb.) finansman sağlayan gerçek ve tüzel kişiler T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı mali destek programlarına başvuramazlar.

Proje kapsamında araç alımı – bina yapımı imkanı var mı?

Başvuru Rehbelerinde “Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı içerisinde “projenin yürütülmesi için zorunlu olmayan araç alımı ve bina yapımı” uygun olmayan maliyet olarak gösterilmiştir. Bunun yanında Turizm Altyapsı Mali Destek Programı dışındaki programlardaki bina yapımında inşaat için ayrılacak toplam bütçe kalemi Ajanstan alınan destek tutarının %30’unu aşamaz.

Üretici dernekleri ve birlikler uygun başvuru sahibi midir?

Ajansın 2013 yılı Mali Destek Programları KOBİ’ler ve “Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar” için tasarlanmıştır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak en fazla kaç proje başvurusunda bulunabiliriz?

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar 2013 takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansına,  en fazla 4 (dört) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 (iki)  projesi için destek alabilir.

Örnek projeye nereden ulaşabiliriz?

Ajans tarafından örnek proje sunulmamaktadır. Başvuru sahipleri projeleri kendileri tasarlayacaklardır.

Proje kabulünde kabul edilmesi hususunda bölge önceliği var mıdır? Yani gelişmişlik açısından öncelik veriliyor mu?

TRC1 Bölgesi’nde yer alan Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illeri mali destek programları açısından aynı değerlendirilmektedir. Ancak 2013 yılı Mali Destek Programları’ndan Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı sadece Adıyaman ve Kilis illerindeki kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve KOBİ’ler için açık bir programdır.

Gaziantep’te tarıma dayalı destek içeriyor mu? (KOBİ)

Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamında Gaziantep için belirlenen sektörlerde tarıma dayalı sanayi bulunmaktadır. 

Şahıs ya da şirket başvurusu fark ediyor mu?(KOBİ)
Kobi tanımına uyan başvuru sahipleri uygundur.
KOBİ kuruluş tarihi önemli mi?

Başvuruda bulunacak olan KOBİ tanımına uygun işletmenin son başvuru tarihinden önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları %25’lik kısmı nasıl ödeyecek?

Eşfinansman başvuru sahibine ait bir yükümlülüktür. Kurumunuz veya ortaklarınız eş finansmanı karşılayabilirler. Harcamalar ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılacaktır.

KOBİ desteğinde inşaat desteği var mı?

KOBİ’ler kendileri için olan programlarda Ajans’tan sağladıkları finans desteğinin %30’una kadarını küçük ölçekli yapım işlerinde kullanabilirler. Örneğin 400.000 TL hibe alan bir işletme, toplam bütçenin (kendi eşfinansmanı da dahil) 120.000 TL’sini bakım, onarım, tadilat işlerinde kullanabilir.

Kamu kurumu ile KOBİ işletmesi ortak proje hazırlayabilir mi?

Kobiler kobiler ile kar amacı gütmeyen kurumlar kar amacı gütmeyen kurumlar ile ortak olabilirler.

Anaokullarının iyileştirilmesi ve desteklenmesi için yapılacak projeleri, anaokullarımız kendileri bizzat proje yapabilir mi? Yoksa onlar adına Milli Eğitim Müdürlüğü’mü yapacaktır?

Anaokulları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden proje sunabilirler.

Ben yeni bir yatırımcıyım ve bölgede yapılmayan ama ihtiyaç olan bir iş düşünüyorum.Yeni yatırımcı olmam hibe almama engel mi?

Yeni yatırımcı olmanız finans desteği almanıza engel değildir.

2011 yılı mali destekten yararlandık.2012 yılında proje kapanışı yapıldı.Bu çağrıya başvurmada herhangi bir durum söz konusu mudur?Yani kapanış tarihinden itibaren bir sürenin geçmiş olması gerekli midir?

Proje sunabilmeniz için, proje bitiş tarihinden itibaren 1 yıllık bir sürenin geçmesi gerekmektedir. 

Kuruluşumuz hibe destekli fakat üretime geçmek için bu hibeden faydalanabilir miyiz?

Aynı faaliyetleri içine projeler için destek alamazsınız. Ancak farklı bir proje konusu ile ilgili hazırlık yapabilirsiniz.

Hibe proje bitiminde mi ödeniyor?

Ajanstan sağlanan finans destekleri üç ayrı dilimler halinde ödenmektedir. İlk etapta %40, ara rapor döneminde %30 ve projenin kapanışı esnasında %30’lık bölüm ödenmektedir.

Tarım Bakanlığ‘ndan kırsal kalkınma konusunda mandıra için destek aldık. Pekmez işletme tesisi için de 250.00 TL aldık. Aynı pekmez işletme tesisimiz için makina ekipmanına ihtiyacımız olan makina için başvuru yapabilir miyiz?

Aynı makineler için olmadığı ve rehberlerde belirtilen şartları sağladığınız sürece başvurabilirsiniz.

Sosyal tesis kapsamı düşünülerek; bizim köyümüzde ve yakın köylerde göller var. Bu köy Gaziantep’e 44km yakınlıkta, Kahramanmaraş sınırlarına dahildir. Bu köyde turistik tesislerin yapılabileceğini düşünüyorum. Olabilitesi nedir?

Faaliyetlerin TRC1 bölgesi yani Gaziantep,Kilis ve Adıyaman' da gerçekleşmesi gerekmektedir.

Destek programı turizm bölgelerimizdeki Zeugma – Yesemek – Tilmen vs. gibi yerlerin tanıtımı amacı ile gezi ve tur organizasyonlarındaki gezi araçlarını kapsıyor mu?

Başvuru Rehbelerinde “Uygun Olmayan Maliyetler” başlığı içerisinde “projenin yürütülmesi için zorunlu olmayan araç alımı ” uygun olmayan maliyet olarak gösterilmiştir. Bütçenin İnsan Kaynakları ve Seyahat başlıklarının toplamı için tahsis edilebilecek toplam tutar projenin toplam uygun maliyetinin %5’ini aşamaz.

Turizmle ilgili olarak ulaşım bütçesi %5’mi yoksa değişti mi?

Bütçenin İnsan Kaynakları ve Seyahat başlıklarının toplamı için tahsis edilebilecek toplam tutar projenin toplam uygun maliyetinin %5’ini aşamaz.

Arazi satın alımı destek veriyor mu?

Arazi ve bina alımları, istimlak bedelleri destek kapsamında değildir.

Kamu kurum kuruluşlarının eş finasmanı %25’i karşılamada zorlanıyor. Bunları %10’lara düşürme şansı var mı?

Eş finansman oranının düşürülmesi şu an için gündemde değildir.

Girişimcilik desteği alan yeni bir firma ajanstan destek alabilir mi?

Aynı konuda mükerrer destek olmadığı sürece başvurabilir.

Dernek olarak mali destek ve teknik destekte kaç tane proje verebiliriz?

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar en fazla 4(dört) proje ile başvurabilir, en fazla 2(iki) proje için destek alabilir.

Şirketimiz yeşil çamaşır sabunu üretimi yapıyor. Çamaşır sabunundan lavabo sabunu üretmek istiyoruz. İKA’dan destek alabilirmiyiz?

Mali destek öncelikleri rehberlerde yer almaktadır. Öncelikler doğrultusunda başvuru yapılabilir.

Bölgemizde lavabo sabunu konusunda ihraç va markalaşmak istiyoruz. Hedefimizde Irak, Libya, Afrika, Kazakistan, Azerbaycan ülkelerine ihracat yapmayı düşünüyoruz. Şirketimiz yurt içinde yeşil çamaşır sabunu faal durumda, bölgemizde yenilik ve kaliteli üre

Mali destek öncelikleri rehberlerde yer almaktadır. Öncelikler doğrultusunda başvuru yapılabilir.

Turizm altyapısı mali destek programında asgari destek %25, azami destekte toplam bütçe %75 olarak görülüyor.Proje değerlendirmelerinde bu yüzdeler hangi kritere göre değişim gösterecek?

Başvuru sahipleri proje büyüklüğü ve asgari azami TL limitlerini de göz önünde bulundurarak asgari ve azami yüzdeler arasında destek başvurusunda bulunacaktır.

Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların sunmuş oldukları ofis ve diğer donanım malzemeleri eş finansman olarak değerlendirilebiliyor mu?

Başvuru Formu’nda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmaz ve uygun maliyet olarak değerlendirilemez. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. (Ayni katkı, proje yararlanıcısı tarafından yapılacak her türlü nakdi olmayan katkıdır. Örnek olarak, bir yararlanıcının X Projesi faaliyetleri için kendine ait konferans salonunu kullanması projeye yapılan ayni bir katkıdır. Ayni katkılar eş finansman sayılmaz.)

Sosyal kalkınma mali destek programı ile ilgili birden fazla kamu kuruluşu ortak proje hazırlayabilir mi?

Ortaklar rehberlerde belirtilen koşulları sağlıyorlarsa uygundur.

Nane kurutma tesisinin de paketleme ve ambalajlama çalışması için proje sunabilirmiyiz?

Mali destek öncelikleri(sektörlerle birlikte) rehberlerde yer almaktadır. Öncelikler doğrultusunda başvuru yapılabilir.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN